11.06.2019

Sokotel AS plaanib loobuda puurikanamunade kasutamisest aastaks 2021

S-Grupp otsustas 2026. aasta lõpuks järk-järgult loobuda puurikanade munade kasutamisest ja müümisest. S-Grupi otsus põhineb klientide ostukäitumise muutusel, grupi vastutustundliku kaubanduse põhimõtetel ning üldistel rahvusvahelistel trendidel.

„Loomade heaolu on meie klientide jaoks üha olulisem. Meie nüüdne otsus ja sellest lähtuv sisseostupoliitika edendab munakanade üldist heaolu. Oleme pikka aega pidanud läbirääkimisi Soome munatootjate ja munasid pakendavate ettevõtetega. Arutelude käigus panime paika ka ajakava, mis arvestab ka tootjate vaatenurgaga," ütles SOK vastutustundlikkusvaldkonna juht Lea Rankinen.

S-Grupis toimub muutus mitmes etapis. S-Grupi hotellides ja restoranides lõpetatakse puurikanamunade kasutamine aastaks 2021. 2023. aasta lõpuks loobutakse seal omabrändi Kotimaista munade hulgas puurikanade munade müügist ning 2026. aasta lõpuks minnakse ka jaekettides järk-järgult üle alternatiivsetest kanapidamisviisidest pärit munade müügile.