Search reservation

hotel-logo

Vastutustundlikkus

Vastutustundlikkus

Meie hotell järgib oma tegevuses keskkonnahoiu põhimõtteid.

Green Key

Oleme hotellis pühendunud lähtuma oma tegevuses keskkonna heaolust. Seda tõendab Oulu Original Sokos Hotel Arinale omistatud Green Key-märgis. Green Key on rahvusvaheline keskkonnamärgis.

Sustainable Travel Finland

Tunnustusena säästliku turismi nimel tehtud väärtusliku ja pikaajalise töö eest pälvis Oulu Osuuskauppa Arina hotellikompleks Original Sokos Hotel Arina jaanuari lõpus märgise Sustainable Travel Finland. Visit Finlandi välja töötatud programm Sustainable Travel Finland (STF) aitab Soome turismiettevõtetel jätkusuutlikke ja vastutustundlikke praktikaid omaks võtta. STF-programmi läbinud ja kriteeriumidele vastavad ettevõtted saavad märgise Sustainable Travel Finland ning nende tegevust jälgitakse ja kontrollitakse regulaarselt. STF-märgis aitab tarbijatel vastutustundlikke turismiettevõtteid leida.

Osuuskauppa Arina ja selle ettevõtted, nagu Original Sokos Hotel Arina, tugevdavad oma tegevusega piirkonna elujõudu, edendavad piirkonna ettevõtete omavahelist koostööd ja kindlustavad teenuste kättesaadavust nii kasvukeskustes kui ka hajaasustusega piirkondades. Programmi Sustainable Travel Finland raames on Original Sokos Hotel Arina inimesed konkretiseerinud oma tegevust ökoloogilise, majandusliku, sotsiaal-kultuurilise ja eetilise vastutuse kaudu. Lisaks on hotelli tegevuses tulnud mõelda mh külastuskogemuse arendamisele, oma tegevuse mõjust kasutatava infrastruktuuri kestlikkusele, kliimamuutustega kohanemisele ja nende leevendamisele ning kohaliku kogukonnaga arvestamisele oma äritegevuse osana.

Milles see meil väljendub?

Sorteerimine

Meie hotellis sorteeritakse jäätmeid jäätmeseaduse ja olmejäätmete käitlemise kohalike eeskirjade kohaselt. Meil on klientidele ja töötajatele selged sorteerimisjuhised. Meil on klientidele sorteerimispunktid -2.korrusel parkimismaja juures ja liftifuajeedes, kus saab ise jäätmeid ringlusse anda. Hotellitubades on sorteerimisvõimalused erinevate jäätmete jaoks. Hotelli ostudes väldime plasti ja eelistame ringlussevõetud materjalide kasutamist.

Energiasääst

Enamikes meie hotelli valgustites on säästulambid või LED-id. Lisaks säästame energiat tubadesse paigaldatud energia optimeerimise ja soojustagastussüsteemi abil. Meie hotellitubades lülituvad valgustid ja ventilatsioon automaatselt energiasäästurežiimile, kui toas ei viibita. Mõõdame energiatarbimist regulaarselt ja püüame pidevalt oma energiatarbimist tõhustada.

Vee säästmine

Meie hotellitubades on vihmadušš, mille veevoolu hulk vastab Green Key-kriteeriumidele. Jälgime veetarbimist regulaarselt.

Toiduained

Pakume kohalikku toitu oma hotelli restoranides, hommikusöögilauas, hotelli vastuvõtupoes ja minibaarides. Lisaks kuulub meie restoranide menüüdesse mitmeid taimetoiduvalikuid. Samuti püüame kõikides asukohtades kasutada oma pakkutavas valikus just hooajalisi köögivilju. Restoranides püüame aktiivselt toiduraiskamist vähendada. Minibaarides ja vastuvõtupoes vähendame toiduraiskamist, tehes koostööd Resq'ga.

Keskkonnaalased tegevused

Soovime julgustada oma kliente liikuma kestlikult! Meie hotellist saab hotellis viibimise ajaks tasuta laenata jalgrattaid ning meie vastuvõtust saab kaardi jalgrattamarsruutidega ja teavet meie ümbruskonna looduslike vaatamisväärsuste kohta. Vastuvõtust on ka kaust soovitustega Oulu piirkonna matkade ja looduslike vaatamisväärsuste kohta.

Kohalik koostöö

Teeme mitmekesist koostööd kohalike ettevõtete ja üliõpilastega. Hotelli vastuvõtupoes on müügil Oulu käsitöölise valmistatud kõrvarõngad, villased sokid ja kohaliku šokolaadipoe šokolaade. Pakume praktikakohti ja töövarjuks olemise võimalusi üliõpilastele ja kooliõpilastele ning lööme kaasa nende tööeluga seotud projektides.