Home

Search reservation

hotel-logo

Koli Relax Spa

content-page-hero-image

Koli Relax Spa - hellitus igal nädalapäeval.

Hotelli Break Sokos Hotel Koli esimesel korrusel asub uus ja unikaalne hellitus- ja maastikuspaa Koli Relax Spa.

Tulge lõõgastuma Koli Relax Spa'sse üksi või koos abikaasa, sõprade või töökaaslastega. Nautige rahus koosolemist – saunas, mullivannis ja kasvõi õues tähistaeva all. Spaast Pielise järvele avanev maastik on käegakatsutavalt lähedal.

Hoolitsege oma hea olemise eest ise vastavalt oma soovile ja enesetundele. Kulgege oma saunateed mööda, nautides erinevaid basseine ja saunasid nende juures, või valige valmis spaa-elamus.

www.kolirelaxspa.fi

Laupäeviti pärast kella 17.00. avatud ainult hotelli külalistele

Spaa on avatud aasta kõigil päevadel. Pärast kella 16 on meie spaas vanusepiiranguks 18 aastat. Spaa külastamine ei sisaldu toa hinnas.

Hinnad:

Spa pilet 39 €/inimene, S-Etukortti kaardiga 36 €/inimene.
Hotelliga seotud spa pilet 35 €/inimene.
Täiskasvanu spa pileti hind sisaldab Koli Kylpykiulut Lumene toodetega. Saate vahetada ühe ämbri joogiämbriga kahe täiskasvanu vahel.

Perepilet 80 €/2 täiskasvanut + 2 last (4-12-aastased) või 1 täiskasvanu + 3 last (4-12-aastased), 74 € S-Etukortti kaardiga. Perepilet sisaldab kahte Koli Kylpykiulu Lumene toodetega või ühte Lumene tootepaketti ja alkoholivaba joogiämbriga.

Lapsepilet (4-12-aastased) 15 €. Lapsepilet sisaldab spa sissepääsu ilma toodeteta.

Ujumisriiete rent 5 €.

Spaa­pi­let sisal­dab Koli pesu­pali Lumene too­de­tega ja spa­amant­lit kogu külas­tuse ajaks. Meie koos­töö­part­ne­ri­teks on Tuli­kivi ja Lumene.
Spaa külas­ta­mine ei sisaldu toa hin­nas

Bas­sei­nid ja seik­lus­du­šid

 • Kas sulp­sa­tate april­li­kuise Pie­lise järve vette või para­dii­si­saare tüü­nesse laguuni?Need mõle­mad leiate Koli Relax Spa'st
 • val­gus- ja heliefek­ti­dega bas­sein 34 ℃
 • mul­li­vann 34 ℃
 • kül­ma­vee­bas­sein 7 ℃
 • jala­bas­sei­nid 34 ℃
 • külma ja kuuma veega bas­sein jal­ga­dele 7/34 ℃
 • välis­pa­lid, mil­lest saate nau­tida Koli loo­dust ja mäe­maas­tikku 34 ℃
 • Koli Relax Spa's saa­vad teie kõik mee­led duši­ela­muse
 • Ela­mus­du­šid, mil­lest tuleb ka val­gust ja heli
 • Külm dušš Kolin Kuohu

Sau­nad

Leidke endale lem­mik meie kolme eri­neva sauna hul­gast. Soome saun on loo­mu­li­kult kõige kuu­mem, aurusaun pakub see­vastu sooja ja niis­ket leili. Kõik sau­nad on segasau­nad. Kogu aeg, seal­hul­gas sau­na­des kan­takse uju­mis­rii­deid

 • Soome saun saun "Tuli" 80 ℃
 • Aroo­mis­aun "Kivi" 60–70 ℃
 • Aurusaun "Vesi" 40–50 ℃

Relax-tuba

Teie hoo­lit­suste päeva kroo­niks on lõõ­gas­tus­hetk Relax-toa soo­jus­voo­dis maas­tikku nau­ti­des. Toast leiate ka teed ja puu­vilju.