Search reservation

hotel-logo

Lemmikloomad

Lemmikloomad

Kui lähete nädalalõpureisile, komandeeringusse või koertenäitusele, on teie koer lemmikloomasõbralikesse Sokos Hotelsi hotellidesse sama oodatud kui teie ise.

Lisatasu lemmiklooma eest 15 € / ööpäev.

S-Cardi omanikele tasuta (majutudes S-Cardi soodustusteks õigust andva hinnaga, välja arvatud S-Cardi preemiaööd).

Kui lähete nädalalõpureisile, komandeeringusse või koertenäitusele, on teie koer lemmikloomasõbralikesse Sokos Hotelsi hotellidesse sama oodatud kui teie ise.

Hotelli saabudes ootab teid ees kliendi kingikott, milles leidub muu hulgas närimiskonte, väljaheitekotikesi ning infovoldik paikkonna lähimatest koerteparkidest ja loomaarsti teenustest.

Kui olete S-Card-kaarti omav püsiklient, on koera majutus teie jaoks tasuta (majutudes S-Cardi soodustusteks õigust andva hinnaga, välja arvatud S-Cardi preemiaööd). S-Card on komandeeringureisija individuaalne püsikliendikaart, mille saab tellida aadressilt www.scard.fi

Lisaks koertele võtavad Sokos Hotelsi hotellid soojalt vastu ka teisi lemmikloomi.