Avaleht

Otsi broneeringut

hotel-logo

Restoranid

content-page-hero-image

Restoranid

Rosso

Rosso on tun­tud klas­si­ka­line Itaa­lia toi­du­koht, mille sun­di­ma­tust õhk­kon­nast on soom­la­sed juba viis aas­ta­kümmet rõõmu tun­dud. Meie juu­res nau­did nii armas­ta­tud klas­si­ka­lisi roogi kui ka uhkeid uud­seid toite, eelkõige aga maa­il­ma­kuul­said pit­sa­sid. Rosso on rõõ­mus söö­gi­koht, kuhu oled alati terve kam­baga ooda­tud.

Rosso uhkus on pitsa ja grill. Tere tule­mast!

Hes­bur­ger

Hes­bur­ger pakub maits­vaid, liht­said ja kii­reid vali­kuid iga­päe­vas­teks eine­teks.

O'Nelly's Irish Bar

O'Nelly's Irish Baris võid kogu­neda sõp­ra­dega jäl­gima üli­suu­relt ekraa­nilt spor­di­võist­lusi, män­gima bil­jar­dit, lugema päe­va­lehti või nii­sama aega veetma ja nau­tima mõnusast atmos­fää­rist.