Menu
Vastutustundega tehtud toit S-grupi hotellirestoranides ja restoranikettides

Vastutustundega tehtud toit S-grupi hotellirestoranides ja restoranikettides

Sokos Hotellide ja S-grupi restoranide tootearenduses pööratakse tähelepanu eelkõige toidu maitsele, värskusele, tervislikkusele, tehnoloogia pidevale järgimisele ja tooraine puhtusele. Toorainevalikus kasutatakse võimalikult palju kodumaist toorainet. Kogu Fransmannides, Amarillodes ja Rossodes pakutav biifsteegiliha on kodumaine, nagu ka ketirestoranides valmistatavad broileriroad. Rosso pepperoni ja pitsasink on kodumaised. Laste friikartulitele ei lisata Rossodes üldsegi soola.

Sokos Hotellide ja S-grupi restoranide tootearenduses pööratakse tähelepanu eelkõige toidu maitsele, värskusele, tervislikkusele, tehnoloogia pidevale järgimisele ja tooraine puhtusele. Toorainevalikus kasutatakse võimalikult palju kodumaist toorainet. Kogu Fransmannides, Amarillodes ja Rossodes pakutav biifsteegiliha on kodumaine, nagu ka ketirestoranides valmistatavad broileriroad. Rosso pepperoni ja pitsasink on kodumaised. Laste friikartulitele ei lisata Rossodes üldsegi soola.

 

Toodete ja toiduainete keskkonnasõbralikkus majutus- ja toitlustusalal

(Sokose hotellid, hotelli- ja ketirestoranid, välja arvatud ABC tanklakaupluste restoranid)

Luigemärgiga tooteid valikus            92
EL-i lillemärgiga tooteid valikus            13
Mahetooteid valikus            141
Õiglase kaubanduse tooteid valikus        45    
MSC-sertifikaadiga tooteid valikus    33
FSC-sertifikaadiga tooteid valikus    359
Õiglase kaubanduse tooteid valikus            45
Hyvää Suomesta (Head Soomest) märgisega tooteid valikus     978

 

S-grupi kalatoodete hankepõhimõtted

Kalatoodete hankimisel järgitakse S-grupi suundi, mis on kavandatud mitmeid omadusi arvestavate soovituste kohaselt. S-grupi valikutes ei kiideta heaks IUCN-i (International Union for Conservation of Nature) punases nimekirjas olevaid eriti ohustatud, ohustatud või kahjustatud liike.

S-grupp ei kiida heaks keskkonnale kahju tekitavaid kalapüügiviise (dünamiit, mürkained). Kalakasvatuste kala puhul kiidab S-grupp heaks jätkusuutlikult kasvatatava kala (toomisel arvestatakse keskkonnamõjusid ja töötingimusi). Keskkonnamärgisega toodete valikut arendatakse edasi. Kala päritolu (kalapüügipiirkond) ja kalapüügiviis tehakse alati kindlaks. Kui kauba tarnija ei suuda teavet anda, siis toodet valikusse ei võeta.

Teeme kindlaks, et valikutes ei ole alamõõdulisi ega looduskaitse all olevaid kalu.  Sihi üldisi põhimõtteid, valikutesse võetavaid liike ja nende kriteeriume hinnatakse regulaarselt.

Nendele teabeallikatele tuginedes koostame oma kalavaliku:

IUCN (International Union for Conservation of Nature) Red List, MCS (Marine Conservation Society) Fishonline status (1-5), WWF-i kalajuhise kohaldatavad osad (eelista, väldi, mõtle).

Kodumaise kala puhul: Uluki- ja kalamajanduse uurimisamet (RKTL)

WWF tõi 2012. aastal turule oma kalakampaania, mille eesmärk on, et Soomes kaubeldaks 2015. aasta lõpuks ainult jätkusuutlikult püütud ja töödeldud kalaga. S-grupp on väljakutse vastu võtnud.

 

Vastutustundlik palmiõlitootmine

S-grupp on püüdnud toetada palmiõli vastutustundlikku tootmist juba palju aastaid. S-grupp on olnud aastast 2011 ka palmiõli vastutustundliku tootmise ühingu RSPO (Roundtable for Sustainable Palm Oil) liige. Kogu S-grupi restoranides praadimisel kasutatav palmiõli on olnud serditud GreenPalm'iga juba mitu aastat.

Keskkonnaorganisatsioon WWF annab üle aasta ettevõtetele punkte palmiõli hankeketi vastutustunde alusel. S-grupp oli 2013. aastal edukas, saades 11/12 punkti Soome paremate kaubandusettevõtete seas. Punkte kogunes muuhulgas RSPO liikmeks olemise ja serditud palmiõli kasutamise eest.

 

Lähiümbruses kasvatatud toiduainete valik laieneb

Sokose hotellides, hotelli- ja ketirestoranides jälgitakse jätkuvalt klientide soove ja toitumistrende. Menüüdesse lisatakse pidevalt lähiümbruskonna tootjate pakutavat ja mahetoitu, sest kodumaal ja lähiümbruses kasvanud toit muutub üha populaarsemaks.

Sokose hotellides pakutakse hommikueineks mahetoitu: vähemalt maheputru ja -leiba ning maheteevalikut.

 

Parima toidu märgised kõigile näha

S-grupi üleriigilise restoraniketi menüüdes on üldisemad toidumärgised: ei sisalda laktoosi, sisaldab vähe laktoosi ja ei sisalda gluteeni. Rosso restoranides ei unustata märgiste kasutamisel ka veganeid ehk täistaimetoitlasi.

 

Keskne toiduainete ja kaupade hankimine

S-grupi hotellide ning hotelli- ja ketirestoranide toiduaine- ja joogihanked on koondatud hanke- ja logistikafirma Meira Nova kätte. See tõhustab tellimist ja hoiab kokku veokulusid. Meira Nova esitab kõikidele kaubatarnijatele oma eetilised nõudmised. Kõik Meira Nova kasutatavad veoettevõtted kohustuvad arendama oma tegevust, et vähendada kliimamõjusid. S-grupp esitab tarnijatele nõudmisi nii kvaliteedi kui ka keskkonnasõbralikkuse ja eetilisuse asjus. Tootjad peavad järgima Euroopa Liidu ja/või riigis kehtiva keskkonnaseaduse nõudeid.

S-grupi hankelepingud eeldavad, et tootmisel täidetakse seadustes ja kollektiivlepingutes sätestatud nõudeid ja rahvusvahelisi tööelu miinimumnorme. Töötajate organiseerumisõigust tuleb austada ja maksta neile vähemalt seadusega ettenähtud miinimumpalka.  Riskiriikidest ostmisel jälgitakse tingimuste täitmist rahvusvahelise töötingimuste parandamist taotleva organisatsiooni BSCI abiga.

Sokos Hotellidel on palju mitmesuguseid eri suurusega kaubatarnijaid Kõiki kaubatarnijaid ja koostööpartnereid koheldakse võrdselt. S-grupi põhimõtteid järgides tegutsetakse ausalt ja vastutustundlikult. Sama oodatakse ka koostööpartneritelt.

www.s-kanava.fi /web/s/s-ryhma/eettiset-periaatteet