Menu

STF-märgis on märk meie vastutustundlikkusest

Sustainable Travel Finland-märgise kasutusõiguse saamine on märk tegevuse kestlikkusest mitmel eri tasandil. Märgis väljastatakse ainult nendele turismiettevõtetele ja -objektidele, kelle tegevus on ökoloogiliselt, sotsiaalselt, kultuuriliselt ja majanduslikult säästev. Solo Sokos Hotel Paviljonki on oma valdkonnas kolmas ettevõte, esimene hotell ja linnaobjekt Kesk-Soomes, kellele STF-märgis on väljastatud.

 

Pidev arendamine

– Oleme väga rõõmsad tunnustuse üle, mida oskavad tõenäoliselt hinnata ka meie külastajad. Kestliku turismi põhimõtete väärtustamine on meie jaoks äärmiselt loomulik, kuna vastutustundlikkus kuulub hotelli tegevuspõhimõtete hulka juba algusest peale. Soovime olla üheks Kesk-Soome turismi eeskujuks ka vastutustundlikkuse vaatenurgast, seletab STF-märgise taotlemise protsessis osalenud Jyväskylä Sokos Hotelli müügiosakonna juht Kirsi Tarkkanen.

STF-märgis toob kaasa varasemast süstemaatilisema pideva arendamise tegevusmudeli ning turismi säästva arenguga seotud uusima teabe.

– See aitab kaasa meie profileerumisele vastutustundliku ettevõtjana nii kodumaal kui ka rahvusvahelisel turul, prognoosib Kirsi.

 

Praktiline tegevus

Solo Sokos Hotel Paviljonkis ilmneb vastutustundlikkus väga hästi keskkonnateemade näol. Hotellil on olnud alates 2017. aastast Green Key keskkonnasertifikaat, mis on tõendus tegevuse ökoloogilisest kestvusest.

– Palju on juba ära tehtud, aga palju on ka veel teha. Koostöös eri töörühmadega arendame pidevalt oma tegevust ka selles vallas, ja seda kõikide vahenditega, tutvustab hotelli Green Key juht Lina Markkanen.

Keskkonnaga arvestamine paistab silma mitmel moel. Näiteks numbritubade mööbel, mille valmistajaks on kohalik puusepatöökoda. Taaskasutus ja ökoloogilised tegevusviisid on oluline osa töötajate väljaõppest; tõhustatud on vee ja elektri tarbimist ja printeripaberi kasutus on viidud miinimumini. Kasutusest eemaldatud tekstiilid annetatakse heategevusse; padjad ja tekid kohalikule loomade varjupaigale, vanad tööpluusid organisatsioonile World Vision. Oleme teinud koostööd ka Soome looduskaitseliiduga. Sotsiaalmeedias algatame regulaarselt keskkonnaga seotud teemasid.

– Külastajatele soovitame, et nad tutvuksid piirkonnas olevate loodusobjektidega ning kasutaksid ühistransporti ja suvisel ajal hotelli jalgrattaid. Ühineme lähiajal ka ResQ Club-mobiiliteenusega, mille kaudu müüme ära oma restoranides ülejäänud lõunasöögi, mis läheks muidu äraviskamisele.

 

Heaolu mitmel tasandil

Vastutustundlikkus eeldab lisaks keskkonnategudele ka sotsiaalselt ja majanduslikult säästvaid valikuid ja tegevusviise. Solo Sokos Hotel Paviljonki sotsiaalsele vastutustundlikkusele viitab muuhulgas töötajate heaolu mõõtev iga-aastane küsitlus, mille tulemusi analüüsitakse kogu personaliga. Aastast aastasse eranditult headest tulemustest hoolimata soovime ka sel tasandil üha edasi areneda.

– Kohaliku heaolu edendamiseks teeme koostööd kohalike tootjate ja õppeasutustega. Meie hotell on tööeluga tutvuvate õpilaste ja tudengite hulgas üsna nõutud praktikakoht, mistõttu on see, mis pilt neile turismisektorist jääb, ääretult oluline.

Kirsi ja Lina sõnul on Kesk-Soomel kestva arengu põhimõtteid järgides enda kui ahvatleva turismi sihtkoha positsiooni tugevdamiseks kõik eeldused olemas.

– Loodame, et meie tegevus äratab huvi ka paljudes teistes maakonnas tegutsevates turismiettevõtetes, kes võiksid Sustainable Travel Finland programmiga ühineda, on ta julgustav.

 

 

 

STF-programmist lähemalt: Sustainable Travel Finland