Menu

Sokos Hotellid pakuvad esimestena võimalust kompenseerida hotelliöö süsinikdioksiidi heitkoguseid

S-grupp alustas Sokose hotellides kompenseerimise võimalust pakkuma kohe pärast Soome raha kogumise seaduse (Rahankeräyslaki) muudatuse jõustumist. Compensate'i abil on hotelli tarbijatest klientidel võimalus hotellis viibimise süsiniku jalajälge kompenseerida. Sokos Hotels on esimene hotellikett Soomes, kus kompenseerimise võimalus on kasutusele võetud ja tuhanded meie kliendid on seda võimalust juba kasutanud.

 

- „Oleme juba pikka aega vastutustundlikkuse edendamisse mitmekülgset panustanud ja tänu sellele on Sokos Hotels juba mitu aastat järjest valitud valdkonna vastutustundlikumaks hotelliketiks. Kompenseerimisvõimaluse pakkumine on selle töö loomulik jätk. Meie kliendid on seda võimalust juba lootnud," ütles SOK-i turismi- ja toitlustusvaldkonna juht Harri Ojanperä.

 

Alates 22. novembrist 2021 saavad hotelli kliendid Sokose hotellides peatumise ja hommikusöögi süsiniku jalajälge kompenseerida. Kompenseerimine maksab vaid 0,47 eurot öö kohta (Original Sokos Hotel Viru, Tallinn: 1,22 eurot). Hind põhineb ühe hotellitoa keskmisel heitkogusel. SOK-i turismi- ja toitlustusvaldkonna arendusjuht Jukka Kaartinen rõhutab, et arvutuse aluseks on 2019. aasta tegelik klientide arv ning arvutusi on kontrollinud kolmas isik.

 

- Sokose hotellides jääb hotellis viibimise kliimat mõjutavate heidete kompenseerimise hind madalaks, sest kõik meie hotellid kasutavad eranditult taastuvelektrit ja hotellide energiatõhusust on juba kaua parandatud. See tähendab, et kompenseerimiseks jäävad vaid kinnistu kütmisest ja hommikusöögist tulenevad heitkogused.

 

Kompensatsiooniga kogutud vahenditest rahastatakse kliimaprojekte, mille käigus juba atmosfääri paisatud süsinikku seotakse näiteks metsadesse või pinnasesse. Sidumise tõhusus on teaduslikult kontrollitud ja sertifitseeritud. Sokose hotellide kompensatsioonipartner on Soome sihtasutus Compensate.

 

Millel kompensatsiooni hind põhineb?

Soome Sokose hotellide süsinikdioksiidi heitkogus on 31 kg CO₂ / ööpäev hotellis koos hommikusöögiga. See on Sokose hotelliketi keskmine kogus. Tegemist ei ole inimesepõhise näitajaga, st heitkogus hõlmab ka peretubades majutuvat suuremat inimeste arvu ja on veidi ülekompenseeritud, kui toas majutub vaid üks inimene. Arvutus hõlmab mõjualade 1 ja 2 heiteid. Hommikusöögi puhul sisaldub arvestustes ka toitude logistika, nii tootjariigist logistikakeskusesse kui ka logistikakeskusest kaugeima hotellini Soomes. 85% heitkogustest pärineb hommikusöögist. Hotellis tekkivatest heidetest suurima osa tekitab kütteenergia, milles Sokose hotellikett on sõltuv oma partnerite tegevusest.

 

Lisateave: 
Turismi- ja toitlustusvaldkonna arendusjuht Jukka Kaartinen, SOK, +358 010 76 82764

Lisateave Compensate'i kodulehelt: https://www.compensate.com/individuals/compensation »