Menu
Vastutustundlikkus Sokose hotellides

Inimesed

Klientides õnnetunde tekitamine on meie tegevuse põhisisu. Kohtleme igat oma klienti kui isiksust koos tema vajadustega, olgu siis tegemist liikumisraskustega või tervisest tulenevate erisoovidega.
Teeme koostööd mitmete organisatsioonidega. Kõik kliendid on meile ühtviisi tähtsad ja seda soost, religioonist, vanusest või muudest isiksusega seotud omadustest sõltumata. Olles Soomes üks suurimaid tööandjaid, oleme uhked ka oma eriilmelise personali üle ning panustame oma töötajate arenemisse ja heaollu mitmel moel.