Övriga tjänster

För hotellets gäster finns cyklar som är gratis att låna. (Begränsat antal). Hotellet kan erbjuda förmånliga biobiljetter och greenfeebiljetter till Vasa Golf.
Receptionspersonalen berättar gärna mera. Tel. 06-212 81 11