Färdanvisningar

För trafikanter som kör in i Vasa söderifrån: fortsätt rakt fram ända till torget efter att motorvägen tagit slut. Vänd därefter till höger på Vasaesplanaden. Fortsätt 150 m och vänd därefter till vänster på Storalånggatan. Fortsätt 160 m och vänd därefter till höger vid Hovrättsesplanaden. Du är därefter framme vid hotellets huvudentré efter 40 m.

För trafikanter som kör in i Vasa norrifrån: efter viadukten fortsätt 150 m och vänd därefter till höger på Storalånggatan. Fortsätt 160 m och vänd därefter till höger vid Hovrättsesplanaden. Du är därefter framme vid hotellets huvudentré efter 40 m.