Green Key

Hotellet har förbundit sig att ta miljöns välmående i beaktande i all sin verksamhet. Som ett bevis på detta har Original Sokos Hotel Vantaa tilldelats miljömärkningen Green Key.