Parkering

Hotellet har ca 250 gratis bilplatser, av vilka ca 100 har värmeuttag. Värmeuttag 6 €/inkvartering. Bilplatser kan inte reserveras på förhand. Parkeringsplatserna finns på hotellets egen parkeringsplats bakom hotellet.