Menu

Tjänsten

Tjänsten

Arkitektur och inredning

Med hotelltornets arkitektoniska lösningar har man velat betona byggnadens tornformade konstruktion och skulpturala form. Man ville inte att våningarna ska vara lätträknade som i traditionella flervåningshus. I den grova stenytan och den fria fasaddekoren kan man se influenser från stilriktningar i andra byggnader i centrum av Tammerfors. Hotelltornets mörka fasad minner om de gamla lokstallarnas historia och bidrar samtidigt med karaktär och dramatik. De av Museiverket skyddade lokstallarna från 1874 har restaurerats under byggprojektet och fått nytt liv.

 

Hotellfasaden pryds av ljusinstallationen Signaali, Signalen, som är en hyllning till Tammerfors historia. Nordens första elektriska lampa tändes nämligen i Tammerfors på Finlaysons fabrik 1882. Denna för Finland ovanliga ljusinstallation uttrycker till exempel växlingarna mellan tiderna på året och dygnet med olika färger och rytmer. Signaali omger den övre delen av byggnaden och lyser upp huvudfasaden.

 

De unika textilierna och tapeterna i hotellet och materialen i hotellkorridorerna har en tydlig tammerforsisk prägel. Ett av hotellets teman, Fågel Fenix som symboliserar förnyelse, används som tema i inredningen. Betong som används som ytmaterial i hotellrummen och de mörka kakelytorna i badrummen symboliserar stadens industrihistoria. De moderna möblerna återspeglar i sin tur nutiden.

 

Hotellet erhöll byggpriset Hyvän rakentamisen palkinto 2014 av Tammerfors stad. I motiveringarna konstaterades att hotellet med tanke på stadsbilden är en av de mest betydande byggnaderna i Tammerfors under hela stadens historia.

puhelin
Ring