Green Key

Hotel Villa är Green Key-certifierat. Green Key är en internationell miljömärkning som främjar hållbar turism. Tack vare miljöcertifierade hotell har resenärerna ännu bättre möjligheter att göra miljömässigt hållbara val och minska det egna koldioxidavtrycket.