Menu

BESÖKSTID

En god natt­sömn är vik­tig för våra gäs­ter. Vi vill sä­ker­stäl­la att det är tyst nat­te­tid och där­för tar be­söks­ti­den i vårt ho­tell slut kl. 23. Där­ef­ter får en­dast våra över­nat­tan­de gäs­ter be­fin­na sig i ho­tel­let.
puhelin
location
Viru Väljak 4 EE-10111, Tallinn
location
Viru Väljak 4
EE-10111, Tallinn
parking