Menu

Parkering

Gratis parkeringsplatser finns både på hotellets främre och baksidan. Vid behov finns det värmestålpar på parkeringsplatserna för gästerna på baksidan på hotellet, till ett pris av 5 € / vistelse. Användning av eluttaget betalas i receptionen och används endast på vintern.

 

Elbilens laddningspunkter

Fyra laddningspunkter för elbil i hotellets bakresidan. Kontakt typ Type2, laddningseffekt max. 22 kW.
Laddningspris 0,15 € / kWh. Tjänsteleverantör ABC

På hotellets framsidan / på hörnet av Restaurant Piazza finns två laddningspunkter för elbil. Avstånd från hotellet ca 200 m. Pluggtyp Type2, laddningseffekt max 22 kW.
Laddningspris 0,15 € / kWh. Serviceleverantör Väre Charge & Drive

puhelin
Ring +358 10 7629 550 priser 0,0835 €/samtal + 0,1209 €/min
location
Sääskiniementie 560 73310, Tahkovuori
location
Sääskiniementie 560
73310, Tahkovuori
parking