Övriga tjänster

Lekrum för barn (inkl. bollhav), gym, pool, apoteksfilial och Sale-livsmedelsbutik.