Transport: Järnvägsstationen

Avståndet från hotellet till järnvägsstationen som finns i Matkakeskus på adressen Valtionkatu 1 är endast 300 meter.