Transport: Busstationen

Avståndet från hotellet till busstationen som finns i Matkakeskus på adressen Valtionkatu 1 är endast 400 meter.