Tillgänglighet

I hotellet finns två rum som lämpar sig för rörelsehindrade. Man har också beaktat att våra restauranger ska vara tillgängliga och lätta att röra sig i.