Jag har redan gjort följande ändring:

S-Card-koden tas ur bruk

I fortsättningen kan du logga in med S-gruppens S-koden.

Skapa ny S-kod

Jag har någon gång loggat in på S-kanava eller S-gruppens webbutiker.

s-card-2

Vad är S-Card?

S-Card är S-gruppen-hotellens och -restaurangernas stamkundsprogram för affärsresenärer.