Socialt ansvar

Socialt ansvar

 Socialt ansvar på Sokos Hotellen
Socialt ansvar på Sokos Hotellen

Personalens välbefinnande

Målet är medarbetare som är engagerade och som förstår konceptens innehåll och betydelse. Med hjälp av undersökningar och index mäts utfallet av den människoorienterade värdestyrningen (TYT ledarskapsindex) och personalens utveckling och lärande (TYT totalindex). År 2014 var TYT ledarskapsindexet 74 och TYT totalindexet 74. Målet för bägge indexen är 75 år 2015.

En kompetent och kunnig personal och ledning är företagets viktigaste resurs. Vi satsar på arbetstrivseln och -hälsan genom att utbilda personalen, och medarbetarnöjdheten mäts regelbundet. En bra chef har en nyckelroll när det gäller att upprätthålla arbetshälsan och nå goda resultat i arbetet. Cheferna inom S-gruppen leder sina medarbetares prestationer, uppmuntrar medarbetarna och ger dem feedback.

 

PERSONALUTBILDING PÅ SOKOS HOTELLEN OCH I S-GRUPPENS HOTELL- OCH KEDJERESTAURANGER

Inom S-gruppens turist- och bespisningsverksamhet utbildas personalen regelbundet både vid S-gruppens eget utbildningscenter Jollas Institutet och på andra sätt. Alla våra medarbetare har möjlighet att utvecklas i sina karriärer via S-gruppens karriärbanor. För nya medarbetare anordnas heltäckande introduktionsutbildning.

Under åren 2013–2014 genomgick medarbetarna på Sokos Hotellen och i hotellrestaurangerna en omfattande utbildning i samband med varumärkesförnyelsen. God service och interaktion mellan människor har lyfts fram som viktiga konkurrensfördelar.

Hotell- och restaurangmedarbetarna avlägger Säkerhetspasset och restaurangmedarbetarna hygienpasset. Målet är att minst 30 procent av de heltidsanställda ska ha avlagt Säkerhetspass-utbildningen, som inkluderar utbildning i bland annat primärsläckning, första hjälpen och hotfulla situationer.

 

NYCKELTAL

Antalet anställda på Sokos Hotellen och i restaurangerna på dem är knappt 3 000.
S-gruppen är en stor arbetsgivare i Finland. I S-gruppens tjänst arbetar över 40 046 personer inom handels- och servicebranschen, varav cirka 86,7 procent är fastanställda.