Nyckeltal

Nyckeltal

 NYCKELTAL på Sokos Hotellen

NYCKELTAL

EKONOMISKA EFFEKTER

Hotellens försäljning ökade 2016 tack vare att den internationella turismen och efterfrågan i Finland ökade. Även den långsiktiga satsningen på kundservice och på att bygga upp Sokos Hotels-varumärkesfamiljen bidrog till försäljningsökningen.

 

2016

2015

2014

Hotell totalt

50

50

52

Detaljhandelsförsäljning, miljoner €

234

220

210

Övernattningsdygn

2,2M

1,9M

1,8M

Gästande barn

174 000

169 000

162 000

Genomsnittligt rumspris, €

89

89

89

Betald Bonus, miljoner €       

2,2

1,95

1,79

 

MILJÖEFFEKTER

Energiförbrukning på Sokos Hotellen

 

2016

2015

2014

El, GWh

71

77

81

Värme, GWh  

77

83

83

Vatten, miljoner m3

0,55

0,55

0,59

 

S-gruppens hotell har varit anslutna till näringslivets energieffektivitetsavtal. Målet med avtalen har varit att effektivisera energiförbrukningen med 70 GWh under åren 2008–2016. Motiva publicerar resultaten för avtalsperioden sommaren 2017.    

Miljöprogrammet Green Key

Vatten- och energiförbrukningen i hotellen följs upp som en del av programmet Green Key. Hotellen sparar energi genom att använda LED-lampor, lågenergilampor och armaturer med sensor och timer. I samband med hotellrenoveringar installeras bland annat vattensparande duschar. År 2015 installerades vattensparande duschmunstycken på Original Sokos Hotel Albert. Vid mätningen 2016 hade vattenförbrukningen på hotellet gått ned med hela 40 procent.

 

2016

2015

Green Key-märkta Sokos Hotell

28

21

Genomsnittligt antal uppfyllda Green Key-poängkriterier som beskriver miljöarbetets utveckling

23

21

 

Vårt mål är att certifiera alla Sokos Hotell i Finland enligt programmet Green Key före utgången av 2017.

Läs mer om Green Key: Sokoshotels.fi
http://greenkey.fi/                            

 

SOCIALA EFFEKTER

Personal

I siffrorna ingår uppgifter om Sokos Hotellen i Finland per 30.11.2016.

Antal anställda

1325

 

De anställdas köns- och åldersfördelning

Kvinnor, %

82,4

Män, %

17,6

Medelålder

36,7

 

Anställningstyper

Fastanställda, %  

88,2

Visstidsanställda, %

11,8

Heltidsanställda, %

38,0

Deltidsanställda, %

62,0

 

Kunder

I samband med varumärkesförnyelsen 2012 fastställde vi målet att förbättra kundlojaliteten. Sedan dess har kundernas nöjdhet med Sokos Hotellens tjänster ökat till en utmärkt nivå. Regelbundna satsningar på att förbättra kundservicen och utveckla kundupplevelsen återspeglas i form av nöjdare kunder.

Kundnöjdheten mäts årligen med en elektronisk enkät som har utarbetats av Taloustutkimus. Den genomförs årligen bland cirka 30 000 kunder. Skalan i enkäten är 1–5.                                                                                                                                                                           

 

2016

2015

2014

Kundnöjdhet

4,26

4,27

4,26

 

Ansvarsfull upphandling

Vid upphandling följer vi S-gruppens ansvarsprinciper och riktlinjer.
Läs mer: https://www.s-kanava.fi/web/s-ryhma/periaatteet-ja-linjaukset