Miljöansvar

Miljöansvar

 Miljöansvar

Miljöbelastningen minimeras

Sokos Hotellen söker ständigt nya sätt att minska miljöbelastningen. Energi- och vattenförbrukningen följs upp regelbundet. Vi har redan i många år minskat på onödig tvätt av handdukar och sorterat avfallet i bland annat bio- och energiavfall. Sortering av returpapper, dataskyddat material, glas, metall och till exempel farligt avfall har redan länge ingått i de dagliga rutinerna i verksamheten. På Sokos Hotellen sorteras avfallet i cirka tio olika fraktioner. S-gruppens mål är att producera 0 kg deponiavfall år 2016. År 2016 träder dessutom en ny avfallslag i kraft med deponiförbud för organiskt avfall.


MATSVINNET IAKTTAS

Alla recept som används av restaurangerna och kedjerestaurangerna på S-gruppens Sokos Hotell har utarbetats omsorgsfullt. På detta sätt optimeras upphandlingen, vilket gör att mängden matsvinn minskar. Genom systematisk planering, korrekt dimensionerade portionsförpackningar, effektiv råvaruhantering och korrekt bedömning av åtgången har vi lyckats minska matsvinnet avsevärt.

 

MILJÖVÄNLIGA PRODUKTER PÅ SOKOS HOTELLEN

Engångskärl och individuellt förpackade produkter används i så liten utsträckning som möjligt. Om vi tvingas använda engångsförpackningar väljer vi miljövänliga alternativ. Take away-förpackningarna är biologiskt nedbrytbara och vi strävar efter att använda miljömärkta produkter i badrummen på Sokos Hotellen.
Hela 99 procent av de tvätt- och rengöringsmedel som används är oparfymerade.
Miljövänligheten är ett viktigt kriterium i alla val av tjänster och produkter. Till exempel strävar vi efter att välja Svanenmärkt papper när det gäller både tryckprodukter och servetter.

 

S-GRUPPENS HOTELL ANSLUTER SIG TILL GREEN KEY 2015

Green Key är ett globalt miljöprogram inom inkvarteringsbranschen. Det startade i Finland 2015 och Sokotel Oy, som hör till S-gruppen, har som ett av de första hotellföretagen anslutit sina hotell till programmet. Green Key är en internationell miljömärkning som främjar hållbar turism.

Ett hotell som fått Green Key-märket förbinder sig bland annat att öka miljömedvetenheten hos personalen och kunderna, effektivisera energi- och vattenförbrukningen och minska miljöbelastningen av inkvarteringsverksamheten.

Alla Sokos Hotell i huvudstadsregionen och i Tammerfors samt alla Radisson Blu Hotell i Finland har fått Green Key-märket. Sommaren 2015 kommer S-gruppen att ha totalt 21 Green Key-märkta hotell i Finland. Original Sokos Hotel Viru i Tallinn har varit Green Key-märkt alltsedan 2002.

 

EFFEKTIVISERING AV ENERGIFÖRBRUKNINGEN

Alla S-gruppens hotell och restauranger (= hotellrestaurangerna och restaurangkedjorna) omfattas av ett avtal med Turism- och Restaurangförbundet rf. Avtalet förpliktar hotellen och restaurangerna att minska energiförbrukningen med 9 procent senast år 2016. Detta effektiviseringsmål eftersträvas under åren 2009–2016. Företaget förbinder sig att effektivisera sin energiförbrukning kontinuerligt och att före utgången av februari varje år rapportera om bland annat den förbrukade mängden energi, som el, värme och bränsle, vidtagna åtgärder och åstadkomna energibesparingar.

 

Varje Sokos Hotell har en egen miljöexpert samt en miljöplan som uppdateras varje år. Planen inkluderar anvisningar om bland annat avfallssortering och effektiv energiförbrukning. Miljöexperten deltar i ett arbetsseminarium om säkerhets- och ansvarsfrågor en gång om året. Detta arrangeras av SOK Riskhantering och SOK Styrenheten för rese-, hotell- och restaurangbranschen.

 

NYCKELTAL PÅ SOKOS HOTELLEN 2013


ENERGIFÖRBRUKNING PÅ SOKOS HOTELLEN

El 81 GWh*
• uppgifternas omfattning 96 %

Värme 77 GWh
• uppgifternas omfattning 92 %

Vatten 0,59 miljoner m3
• uppgifternas omfattning 94 %

*GWh = gigawattimmeAVFALL PÅ SOKOS HOTELLEN

Avfallsmängd 3727 ton

Avfallets återvinningsgrad* 81 %

Uppgifternas omfattning 94 %

*återvinningsgrad (%) = 100 - mängden deponiavfall/den totala mängden avfall x 100