Ekonomiskt ansvar på Sokos Hotellen

Ekonomiskt ansvar på Sokos Hotellen

 Ekonomiskt ansvar på Sokos Hotellen
Ekonomiskt ansvar på Sokos Hotellen

Ekonomiskt ansvar

I Sokos Hotellens ekonomiska ansvar ingår att bevara konkurrenskraften, betala löner, skatter och avgifter i tid, lyssna på kunderna och ständigt utveckla produkterna. Målet är ett positivt resultat varje verksamhetsår. En god ekonomi hjälper oss att värna om personalen, kunderna och det omgivande samhället. Ekonomin sköts enligt god affärssed och ekonomiförvaltningen kontrolleras regelbundet. Sokos Hotellens omsättning (hotell- och restaurangverksamheterna totalt) var 197 270 800 euro år 2014.

 

Sokos Hotellen och restaurangerna i dem sysselsatte knappt 3 000 personer inom hotell- och restaurangbranschen 2014. Genom sysselsättningen genererar hotellen och restaurangerna avsevärda skatteintäkter i sina regioner. Det skapas fler arbetstillfällen varje år, senast på Solo Sokos Hotel Torni i Tammerfors där cirka 40 nya medarbetare har anställts. Hotellen skapar ekonomisk välfärd på sina orter genom att köpa produkter av lokala producenter och anlita lokala företag till exempel vid byggprojekt.

 

NYCKELTAL FÖR SOKOS HOTELLEN 2014

Hotell 47 st.

Hotellrum 8 631 st.

Övernattningsdygn 1 791 383 st.

Övernattande barn 161 991 st.

Genomsnittligt rumspris 89,7 € netto

Omsättning (Sokos Hotels hotell- och restaurangverksamheter totalt i Finland) 197 270 800 €

Bonus som betalats till ägarkunderna 1 793 383 €

(Bonus: för Sokos Hotels hotell- och restaurangverksamheter totalt i Finland)