Transport: Järnvägsstationen

Till järnvägsstationen 0,1 km.