24.04.2019

Vi förnyar vår frukostsal 20 – 27.5.19.

Vi förnyar vår frukostsal 20 – 27.5.19.

Vi beklagar eventuella olägenheter som detta kan orsaka på frukosten och S-Card middagen.
Den förnyade salen få man beundra den 28.5.19.

Under denna förnyelse får man njuta av frukosten samt S-Card middagen i Amarillo.