Samarbetet med Nordic Choice Hotels -kedjan upphör
12.09.2016

Samarbetet med Nordic Choice Hotels -kedjan upphör

Samarbetet mellan S-Card stamkundsprogrammet och Nordic Choice Hotels går ut 14.10.2016. Därefter går det inte längre att registrera köptransaktioner och samla Partner S-poäng vid övernattning på Nordic Choice Hotels. För att en köptransaktion ska registreras ska utcheckning från Nordic Choice Hotels ske senast 14.10.2016. På registrerade köp betalas Partner S-poäng den tredje dagen följande månad. Registrerade Partner S-poäng gäller i ett år från utbetalningsdatum. Eventuella köptransaktioner som inte har registrerats eller som har registrerats felaktigt korrigeras retroaktivt 12 månader tillbaka. Anmärkningar på köptransaktioner som inte har registrerats ska göras senast 31.12.2016. Därefter registreras inga köptransaktioner längre och inga eventuella Partner S-poäng som saknas gottgörs heller.

Du kan kontrollera dina registrerade köptransaktioner i webbtjänsten Mitt S-Card i avsnittet Transaktioner. Om du har gjort köptransaktioner som inte har registrerats, kontakta omedelbart S-Card Kundtjänst på +358 10 7682 777 eller s-card@sok.fi