Green Key, ekologi, miljövänlighet, grönt
12.10.2017

Lappee får snart Green Key-certifikat

Green Key är en internationell miljömärkning som har beviljats över 2 400 anläggningar i turistbranschen i 53 olika länder! Även vi på Sokos Hotels jobbar för att erhålla Green Key-certifikat. I praktiken innebär detta bland annat att öka miljömedvetenheten hos personalen och kunderna, effektivisera energi- och vattenförbrukningen och minska miljöbelastningen av inkvarteringsverksamheten.   

På Lappee har vi visserligen redan länge fäst uppmärksamhet vid just energi- och vattenförbrukningen, men nu ska vi hitta nya sätt att spara på miljön och göra kunderna delaktiga i vårt miljöarbete. Det finns mycket vi kan göra! Vissa åtgärder är små, andra större.
Delta i miljöarbetet med oss!

Hälsningar Jenni, miljöexpert & Katja, hotelldirektör