S-Card, alkohollagen reformeras
01.03.2018

Alkohollagen reformeras

Ändringen av alkohollagen (AL 51.2 §) som trädde i kraft i början av mars påverkar även S-Card-stamkundsprogrammet. Bonus får inte betalas för inköp av alkoholprodukter.
 
Lagen gäller för drycker med en alkoholhalt på över 1,2 % och livsmedel med en alkoholhalt på över 2,8 %, såsom godis och glass. I praktiken innebär detta att alkoholinköp inte längre samlar S-Card-transaktioner, och därför beviljas inte heller S-poäng för dem. Ändringen omfattar också Sokos Hotellen i Tallinn och S:t Petersburg, eftersom det är ett finskt stamkundsprogram. 
 
Med S-poäng kan man fortfarande betala hotellrum, möten, måltider och andra tjänster samt även alkoholprodukter. Med måltidsförmånen kan man utöver för mat även betala för alkohol. Observera när du betalar med måltidsförmån att den endast gäller i det land där den intjänats och att hela värdet alltid används per styck.