Tillgänglighet

Handikapprum 2

WC med handikapputrustning