Green Key

Hotellet har förbundit sig att ta miljöns välmående i beaktande i all sin verksamhet. Som ett bevis på detta har Solo Sokos Hotel Lahden Seurahuone tilldelats miljömärkningen Green Key.