Menu

Green Key

Hotellet har förbundit sig att ta miljöns välmående i beaktande i all sin verksamhet. Som ett bevis på detta har Original Sokos Hotel Alexandra i Jyväskylä tilldelats miljömärkningen Green Key.
 
Läsä mera om Green Key
puhelin
Ring +358 20 1234 640 priser 0,0835 €/samtal + 0,1669 €/min
location
Hannikaisenkatu 35 40100, Jyväskylä
location
Hannikaisenkatu 35
40100, Jyväskylä
parking