Menu

Karta och köranvisning

Västerifrån i riktning från Tammerfors E63 (riksväg 9)
Sväng av från Rantaväylä till vänster mot centrum. Kör rakt längs Hannikaisenkatu i ca 1 km. Sväng vänster in på Asemakatu vid den gamla stationen (före Original Sokos Hotel Alexandra). Infart till parkeringsområdet från Asemakatu, sväng höger efter restaurang Figaro.

Öster- och söderifrån i riktning från Vaajakoski E75 och E63 (riksväg 4 och riksväg 9)
Ta avtaget till motorvägen i rondellen i Vaajakoski. Kör till motorvägens slut och sväng vänster mot centrum (vänstra filen) in på Vapaudenkatu. Hotellet ligger ca 700 m från motorvägens slut. Sväng höger in på Asemakatu vid den gamla stationen (före Original Sokos Hotel Alexandra). Infart till parkeringsområdet från Asemakatu, sväng höger efter restaurang Figaro.

Norrifrån i riktning från Uleåborg E75 (riksväg 4)
När du kommer längs Rantaväylä, följ skyltningen och ta avtaget till höger mot Tourula. Sväng höger i korsningen och följ skyltningen mot centrum. Välj vänster fil som leder in på Hannikaisenkatu. Hotellet ligger ca 1 km från korsningen i Tourula. Sväng höger in på Asemakatu vid den gamla stationen (före Original Sokos Hotel Alexandra). Infart till parkeringsområdet från Asemakatu, sväng höger efter restaurang Figaro.
 

Skriv ut körinstruktioner här >>

 

puhelin
Ring +358 20 1234 640 priser 0,0835 €/samtal + 0,1669 €/min
location
Hannikaisenkatu 35 40100, Jyväskylä
location
Hannikaisenkatu 35
40100, Jyväskylä
parking