Menu

Miljöcertifieringa

Vårt hotell har förbundit sig att ta hänsyn till miljöns välbefinnande i sin verksamhet.

Solo Sokos Hotel Helsinki har både Green Key- och Sustainable Travel Finland-märkningarna som ett erkännande av det arbete som gjorts för hållbar turism och miljö. Dessutom var hotellfastigheten den första i Finland som uppnådde miljöklassificeringen LEED PPLATINUM med LEED v4 för Interior Design &; Construction: Hospitality system.

Green Key är en internationell miljömärkning som främjar hållbar turism. Med miljöcertifierade hotell får resenärerna bättre möjligheter att göra miljömässigt hållbara val och minska sitt eget koldioxidavtryck. Läs mer om miljömärket Green Key.

Certifikatet Sustainable Travel Finland är ett bevis på värdefullt och långsiktigt arbete för hållbar turism.

LEED (Leadership in Energy  and Environmental Design) är världens mest använda globala miljöklassificeringssystem för byggnader, och dess styrka ligger i enhetliga kriterier och jämförbarhet över hela världen.

 

puhelin
Ring 0300 870 020 priser 0,0835 €/samtal + 0,1669 €/min
location
Glogatan 8 00100, Helsingfors
location
Glogatan 8
00100, Helsingfors
parking