Menu

Green Key

Hotellet har förbundit sig att ta miljöns välmående i beaktande i all sin verksamhet. Som ett bevis på detta har Solo Sokos Hotel Torni tilldelats miljömärkningen Green Key.

puhelin
Ring 0201234800
location
Georgsgatan 26 00100, Helsingfors
location
Georgsgatan 26
00100, Helsingfors
parking