Menu

Green Key

Hotellet har förbundit sig att ta miljöns välmående i beaktande i all sin verksamhet. Som ett bevis på detta har Solo Sokos Hotel Torni tilldelats miljömärkningen Green Key.

puhelin
Ring 0201234800 priser 0,0835 €/samtal + 0,1669 €/min
location
Georgsgatan 26 00100, Helsingfors
location
Georgsgatan 26
00100, Helsingfors
parking