Parkering

Hotellets adress: Magistratsporten 3, Helsingfors (bakom tidningshuset Otavamedia).

Original Sokos Hotel Pasila har 90 avgiftsbelagda parkeringsplatser, som administreras av
AutoParkki. Det finns 30 platser utomhus och 60 platser i parkeringshallen.
Parkeringsplatserna är öppna 24 h. Du betalar parkeringsavgiften direkt i automaten
vid ankomsten, antingen med kreditkort eller med mynt. När du betalat med kreditkort
ska du komma ihåg att avbryta parkeringen med samma kort vid avfärden.

Köranvisning till uteparkeringen:
Från Bölegatan vänder du in på Magistratsporten och sedan genast i följande
korsning till höger på Kronqvistsgränden. Hotellet ligger rakt framme till vänster.
Infarten till uteparkeringen ligger också till vänster och du kommer till den via
hotellets gårdsplan.

Köranvisning till parkeringshuset:
Vänd från Bölegatan in på Magistratsporten och sedan genast i följande korsning till
höger på Kronqvistsgränden. Fortsätt rakt fram under taket och sedan till vänster till
2:a våningen. Skjutdörren öppnas automatiskt när du kör tillräckligt nära den. Om du
anländer på natten ska du trycka på summern, så öppnar personalen i receptionen
dörren åt dig. Du kan lämna parkeringshallen och komma tillbaka igen när du vill.

Priser:
Uteplatser: 2 €/h, 15 €/dygn, *med S-Card 10 €

Ouppvärmda platser i parkeringshuset: 2 €/h, 20 €/dygn, *med S-Card 15 €


www.autoparkki.fi

 

Skriv ut parkering instruktioner här >>

puhelin
Ring +358201234600 priser 0,0835 €/samtal + 0,1669 €/min
location
Magistratporten 3 00240, Helsingfors
location
Magistratporten 3
00240, Helsingfors
parking