Green Key

Hotellet har förbundit sig att ta miljöns välmående i beaktande i all sin verksamhet. Som ett bevis på detta har Original Sokos Hotel Pasila tilldelats miljömärkningen Green Key.

puhelin
Ring +358201234600 priser 0,0835 €/samtal + 0,1669 €/min
location
Magistratporten 3 00240, Helsingfors
location
Magistratporten 3
00240, Helsingfors
parking