Karta och köranvisning

Hotellets adress: Magistratsporten 3, Helsingfors (bakom tidningshuset Otavamedia).

Köranvisning till uteparkeringen:
Från Bölegatan vänder du in på Magistratsporten och sedan genast i följande
korsning till höger på Kronqvistsgränden. Hotellet ligger rakt framme till vänster.
Infarten till uteparkeringen ligger också till vänster och du kommer till den via
hotellets gårdsplan.

Köranvisning till parkeringshuset:
Vänd från Bölegatan in på Magistratsporten och sedan genast i följande korsning till
höger på Kronqvistsgränden. Fortsätt rakt fram under taket och sedan till vänster till
2:a våningen. Skjutdörren öppnas automatiskt när du kör tillräckligt nära den. Om du
anländer på natten ska du trycka på summern, så öppnar personalen i receptionen
dörren åt dig. Du kan lämna parkeringshallen och komma tillbaka igen när du vill.

Original Sokos Hotel Pasila har 90 avgiftsbelagda parkeringsplatser, som administreras av
AutoParkki. Det finns 30 platser utomhus och 60 platser i parkeringshallen.
Parkeringsplatserna är öppna 24 h. Du betalar parkeringsavgiften direkt i automaten
vid ankomsten, antingen med kreditkort eller med mynt. När du betalat med kreditkort
ska du komma ihåg att avbryta parkeringen med samma kort vid avfärden.

Priser:
Uteplatser: 2 €/h, 14 €/dygn, *med S-Card 10 €

Ouppvärmda platser i parkeringshuset: 2 €/h, 18 €/dygn, *med S-Card 14 €
www.autoparkki.fi

 

Skriv ut körinstruktioner här >>

Be om en offert
puhelin
Ring +358 20 1234 613 priser 0,0835 €/samtal + 0,1669 €/min
location
Magistratporten 3 00240, Helsingfors
location
Magistratporten 3
00240, Helsingfors
parking