Tjänsten

Tjänsten

Besökstid

En god nattsömn är viktig för våra gäster. Vi vill säkerställa att det är tyst nattetid och därför tar besökstiden i vårt hotell slut kl. 22. Därefter får endast våra övernattande gäster befinna sig i hotellet.

puhelin
Ring