Parkering

P-Kluuvi parkeringsgarage

Hotellet har ingen egen parkeringsgarage. Vi rekommederar P-Kluuvi parkeringsgarage som ligger vid hotellet.

1) Vänd från Esplanaden norrut till Fabiansgatan, ta omedelbart rampen till parkeringshallen.

ELLER

2) Rampen vid Kaisaniemiparken till parkeringshallen. Välj helst område C eller D: de erbjuder den kortaste rutten till receptionen via köpcentret Kluuvi.

Läs mer:

www.europark.fi/english