Green Key

Hotellet har förbundit sig att ta miljöns välmående i beaktande i all sin verksamhet. Som ett bevis på detta har Original Sokos Hotel Helsinki tilldelats miljömärkningen Green Key.

puhelin
Ring 020 1234 800 priser 0,0835 €/samtal + 0,1669 €/min
location
Glogatan 8 00100, Helsingfors
location
Glogatan 8
00100, Helsingfors
parking