Tillgänglighet

Handikapprum 3

Standardrum anpassade till för rörelsehämmade