Menu

Green Key

Hotellet har förbundit sig att ta miljöns välmående i beaktande i all sin verksamhet. Som ett bevis på detta har Original Sokos Hotel Albert  tilldelats miljömärkningen Green Key.

puhelin
Ring +358 20 1234 638 priser 0,0835 €/samtal + 0,1669 €/min
location
Albertsgatan 30 00120, Helsingfors
location
Albertsgatan 30
00120, Helsingfors
parking