Menu

Green Key

Hotellet har förbundit sig att ta miljöns välmående i beaktande i all sin verksamhet. Som ett bevis på detta har Original Sokos Hotel Albert  tilldelats miljömärkningen Green Key.

puhelin
Ring 0300870000
location
Albertsgatan 30 00120, Helsingfors
location
Albertsgatan 30
00120, Helsingfors
parking