Menu

Köranvisningar

Original Sokos Hotel Tripla ligger i Böle, i anslutning till Mall of Tripla.
Om du kör bil är det bra att komma ihåg att redan på förhand ladda appen Moovy som gör parkeringen till en smidig upplevelse. Visst kan du också ladda Moovy snabbt och enkelt på plats i Tripla.

Triplas parkeringsanläggning har flera våningar och kallas Triplaparkki (P-Tripla). Parkeringen har parkeringsrutor som avskiljs från varandra med två streck, lokaliseringsautomater och fräscha färger som gör att det går enkelt att parkera och orientera sig inne i parkeringen.

När du kör till Triplaparkki (P-Tripla)

Om du kommer från Helsingfors centrum, söder eller väster:
Om du kör mot Böle längs Nordenskiöldsgatan, svänger till Lokvägen och kör norrut, välj filen mest till höger på Lokvägen, som har fyra filer. Trafikrondellen söder om Tripla styr dig längs Böletornsgränden till Triplaparkki.

Om du kommer från norr:
Om du kommer från norr, från Hartwall Arena, ska du köra antingen längs Lokvägen till Firdogatan eller längs Bölegatan och svänga till vänster till Firdogatan, från vilken du följer skyltarna.

Om du kommer från öster:
Om du kommer från öster ska du köra till ändan av Industrigatan till tunneln och följa skyltarna till Västra Böle. Välj den vänstra filen. Trafikrondellen söder om Böle leder till Böletornsgränden och Triplaparkki.

Om du kommer från Böle bro:
Kör längs Böle bro mot väster förbi Tripla, sväng mot höger till Bölegatan och sväng sedan till Firdogatan.

När du kör från Triplaparkki (P-Tripla)

Kör ut från den översta våningen (P1) av parkeringsanläggningen för att komma ut ur Triplaparkki. Du kan köra ut både mot söder (skyltar: "Ulos Tornikuja") och mot norr (skyltar: "Ulos Firdonkatu"). Från båda utfarterna kan du köra vidare mot alla väderstreck.

Om du kör mot söder (skyltar: "Ulos Tornikuja") kommer du genast till en trafikrondell, från vilken du kan köra vidare mot alla väderstreck: söder och väster (skyltar: "Keskusta" och "Töölö"), öster (skyltar: "Itäkeskus") och mot norr (skyltar: "Pohjois-Pasila").

Om du kör ut från Triplaparkkis norra utfart (skyltar: "Ulos Firdonkatu") kan du också köra mot alla håll, men måste först svänga till höger och köra längs Lokvägen under Böle bro till den ovannämnda trafikrondellen.

Om du kör ut från den norra utfarten och vill fortsätta norrut kan du också göra en 180 graders sväng redan i den första rondellen och köra till Bölegatan, till vilken du svänger till höger.

puhelin
Ring 0300 870 000 priser 0,0835 €/samtal + 0,1669 €/min
location
Fredikanterassi 1 B 00520, Helsinki
location
Fredikanterassi 1 B
00520, Helsinki
parking