Menu

Aktuellt

Aktuellt

Sokos Hotels fortsätter att vara Finlands mest respekterade hotellvarumärke

8.9.2023

Finländarna klassade i undersökningen Brändien arvostus 2023, utförd av Taloustutkimus, igen en gång Sokos Ho¬tels-kedjan som Finlands bästa hotellvarumärke.


Sokos Hotels tog en klar ledning vad gällde hotellvarumärken. 665 varumärken deltog i studien. Sammanlagt deltog cirka 6 000 respondenter i webbundersökningen som genomfördes av Taloustutkimus Oy.


"Erkännandet Finlands mest respekterade hotellvarumärke känns exceptionellt fint och värdefullt i år. Vi har trots allt några speciella och utmanande år bakom oss", konstaterar Commercial Director Nina Nieminen.


Under exceptionella tider värdesätter man uppfyllelsen av kundlöften och god service. Finländarna har under de två senaste åren semestrat i och lärt känna sitt hemland i en helt annan omfattning än tidigare. Sokos Hotels har också fått nya kunder som eventuellt inte har känt till kedjan sedan tidigare. 


"Bland respondenterna återfinns både arbets- och fritidsresenärer, vilket bekräftar att varumärkets service- och kvalitetsnivå har uppfyllt önskemålen och kraven hos olika typer av kunder och olika ålderskategorier. Vi har, baserat på våra kunders erfarenheter, bibehållit vår position som den mest respekterade, pålitliga och ansvarsfulla aktören i Finland. Vår professionella, omtänksamma och engagerade personal tillför dagligen Sokos Hotels glädje. Vi finns till för våra gäster, och erkännanden som detta tillför oss glädje och uppmuntrar oss att fortsätta vårt goda arbete och behålla vår placering även i framtiden", fortsätter Nina Nieminen. 


Vi vill rikta ett stort tack till våra kunder för deras erkännande.
Det gläder oss.

Läs mer

Konsumenter väljer igen Sokos Hotels till Finlands mest hållbara hotellkedja

21.3.2023

Vårt hållbarhetsarbete har inte gått obemärkt förbi, eftersom de finländska konsumenterna i studien Sustainable Brand Index för elfte gången i rad har utsett Sokos Hotels till Finlands mest hållbara hotellkedja. De finländska konsumenternas erkännande är en hederssak för oss, konstaterar Jaana Matikainen, Vice President Development & Concepts, SOK Travel and Hospitality Industry Chain Management.

Hållbarhetsarbetet på Sokos Hotellen är komplext och kontinuerligt. Samtliga Sokos Hotell omfattas av Green Key-programmet som uppmuntrar företag att förbättra sitt hållbarhetsarbete varje dag. En sådan åtgärd är att kompensera för koldioxidavtrycket. Sokos Hotels har sedan slutet av 2021 varit den första hotellkedjan i Finland som erbjuder sina gäster möjligheten att kompensera för koldioxidavtrycket från sin hotellvistelse och frukost. Mer än 30 000 gäster har redan utnyttjat denna möjlighet.

Kedjan har redan i åratal strävat efter att minska matsvinnet, användningen av engångsplast har minskat betydligt och energieffektiviteten har förbättrats. Restaurangen har ökat andelen finländska råvaror och upphandlingen iakttar S-gruppens hållbarhetsprinciper. Sokos Hotels samarbetar med lokala aktörer när det gäller byggnation, material, mat och aktiviteter för resenärer. "Vårt hållbarhetsarbete stödjer S-gruppens mission för en bättre plats att leva på. Ett av våra viktigaste mål är att uppnå koldioxidnegativitet under 2025, säger Jaana Matikainen.

European Sustainable Brand Index kartlägger konsumenternas varumärkesuppfattning vad gäller hållbarhet 

Sustainable Brand Index bygger på en studie utförd med hjälp av 12 000 finländska konsumenter och visar hur de 228 största finländska varumärkena inom 26 branscher uppfattas. Sustainable Brand Index är Europas mest omfattande oberoende varumärkesstudie om hållbarhet och har genomförts i Finland sedan 2013. 

Varumärken väljs ut till studien baserat på marknadsandel, omsättning och allmän varumärkeskännedom. Varumärken kan inte välja att antingen inkluderas eller uteslutas från studien. Studien analyserar också trender och drivkrafter för hållbar konsumtion.
 


Mer information:
Jaana Matikainen, direktör, koncept och utveckling, jaana.matikainen@sok.fi
tfn  050 388 163

Sokos Hotels är en finländsk hotellkedja som omfattar 45 hotell. I kedjan ingår fyra hotelltyper som erbjuder en personlig hotellupplevelse för var och en. Sokos Hotels har utsetts till Finlands mest hållbara, ansedda och betrodda hotellkedja redan i många år i rad. Alla Sokos Hotell har miljömärkningen Green Key.
 
 
Läs mer

Konsumenterna har talat – Sokos Hotels är igen Finlands mest betrodda hotellkedja

3.2.2023
 
Sokos Hotels har utnämnts till Finlands mest betrodda hotellkedja i Reader's Digests undersökning "Mest betrodda varumärke". Kedjan fick nästan hälften (45 %) av omnämnandena i sin kategori. 
 
"Vi är stolta över detta förtroende som de finländska konsumenterna har visat oss", säger Sokos Hotels marknadsföringsdirektör Outi Vitie. "Sokos Hotels har varit en del av den finländska hotellbranschen i 49 år. Förutom att vi sysselsätter 1 300 egna anställda erbjuder vi också ett betydande antal arbetsplatser för lokala aktörer på olika Sokos Hotels-orter. I våra restauranger ökar vi hela tiden andelen inhemska livsmedel, och även i anskaffningen av material prioriterar vi inhemska leverantörer. Jag tror att inhemskhet för de finländska konsumenterna även är ett tecken på kvalitet och pålitlighet."
 
De som svarat på undersökningen har först uppgett det varumärke som de litar mest på i en viss produktkategori, och därefter bedömt fem olika egenskaper hos varumärket i fråga på skalan 1–5. De egenskaper som bedömdes var kvalitet, prisvärdhet, produktbild, förståelse för konsumenternas behov och etiskt ansvar. Därtill fick respondenterna svara på hur sannolikt det är att de vid ett köptillfälle skulle välja det varumärke de valt samt om de är kunder hos det varumärke de valt eller har varit det under de senaste 12 månaderna och om de skulle rekommendera varumärket för andra. Av de som valde Sokos Hotels fick kedjan högst betyg i kategorin för egenskaperna förståelse för konsumenternas behov och etiskt ansvar. 
 
 
Mer information:
Outi Vitie, marknadsföringsdirektör, Sokos Hotels, tfn 050 66 287, outi.vitie@sok.fi
 
 
Undersökning:
CIL Suomi Oy/Valitut Palat (finska Reader's Digest) har låtit göra den årliga undersökningen för 23:a gången. Samarbetspartner var datainsamlingsbyrån Norstat Finland Oy. Undersökningen genomfördes i form av en webbenkät och antalet respondenter var 2 008. Ett slumpmässigt urval gjordes i CIL Suomi Oys kundregister och Norstat Finlands online panel. Resultaten har viktats på ålder (20+ år), kön och grannskap så att de motsvarar befolkningen.
 
I undersökningen kartlades genom öppna frågor vilka som enligt respondenterna är de mest betrodda varumärkena i totalt 40 olika produktkategorier. 
Läs mer

Original Sokos Hotel Royal Vaasa ombyggs helt – målet är att bygga Finlands energieffektivaste Sokos Hotel

Handelslaget KPO har fattat beslut om en betydande hotellinvestering i Vasa centrum och genomför en omfattande ombyggnad av Original Sokos Hotel Royal Vaasas fastigheter som handelslaget äger. Hotellbyggnaderna som ligger på båda sidorna av Hovrättsesplanaden förnyas i två omgångar under 2023 och 2024. Ombyggnaden är den mest betydande investeringen i infrastruktur för turism i Vasa på flera årtionden och kommer att resultera i 40–50 nya arbetstillfällen.

Syftet är att ombyggnaden ska inledas vid årsskiftet och när arbetet inleds kommer hotellets affärsverksamhet att överföras från Sokotel Oy till Handelslaget KPO. Hotellets samtliga anställda kommer att överföras som gamla arbetstagare till Handelslaget KPO. Hotellet kommer dock fortsättningsvis att vara verksamt under ombyggnaden, eftersom arbetet utförs stegvis och hotellets verksamhet bedrivs i två olika fastigheter, vilket gör det möjligt att bedriva hotellverksamhet när den andra fastigheten renoveras.

"Ett viktigt mål i planeringen av ombyggnaden av hotellet är att bygga landets energieffektivaste Sokos Hotel i Finlands energihuvudstad. Det här möjliggörs genom att införa geotermisk värme som primär värmekälla, bygga ett betydande solkraftverk och ta till vara energi ur avloppsvatten. Dessutom förnyas hustekniken i fastigheterna helt och hållet", berättar fastighetsdirektör Mika Mikkola.

"I Vasa centrum skapas till följd av ombyggnaden en mångsidig och energisk hotellhelhet som är i linje med tidsandan och innehåller mångsidigare tjänster och lösningar med sina olika rumstyper för både arbets- och fritidsresenärer. Stadens största hotell, med sina 285 rum samt restaurang- och konferenslokaler, tar också i bruk ytterligare lokaler för hotellverksamhet från fastighetens gatunivå och andra våning på Hovrättsesplanaden 18. Vårt mål är att genomföra landskapets mest intressanta hotellhelhet", säger branschdirektör Riku Asukas.

"Ur KPO-koncernens perspektiv kan hotellprojektet med tanke på anskaffningen av fastigheten, saneringen och energiinvesteringarna gott jämföras med Prisma Liselund vad gäller dess storleksklass, förutom att investeringen genomförs på en mycket synlig plats i hjärtat av Vasa stad. Vasa ekonomiska region är KPO:s största marknad och enbart under de senaste några åren har investeringar gjorts i alla branscher i Vasaregionen för över 100 miljoner euro. Detta är ett tecken på ett starkt förtroende för Vasa utveckling också under kommande år", konstaterar verkställande direktör Kim Biskop.

Mer information:
Riku Asukas, branschdirektör
Mika Mikkola, fastighetsdirektör
Kim Biskop, verkställande direktör

Läs mer

S-gruppens hotell och restauranger välkomnar alla sommaranställda!

S-gruppen sysselsätter totalt cirka 15 000 sommaranställda. På Original Sokos Hotel Seurahuone i Nyslott har de första säsongsanställda redan inlett sitt arbete. Årets mest hektiska säsong ligger framför oss, så vi vill komma igång med orienteringen i god tid. Hotellet, liksom hela S-gruppen, välkomnar sina nya kollegor.

På Sokos Hotels, Radisson Blu Hotels och S-gruppens restauranger betjänar sommaranställda kunder såväl i hotellets reception som med hushållnings- och köks- och serveringsuppgifter. Det finns gott om arbete ända från Helsingfors till Levi.

"Vi är glada över varje nya medarbetare! Det är positivt att det finns intresse för vår bransch även efter den utmanande undantagsperioden. En del sommaranställda saknar fortfarande arbetslivserfarenhet, men är desto mer entusiastiska över att lära sig. Vi har alla någon gång befunnit oss i samma situation. Då var det viktigt att man togs väl hand om av kollegorna och att man blev vänligt bemött av kunderna", betonar Jaana Matikainen, direktör, SOK Styrenheten för rese- och hotellbranschen. 

 

"Det känns fint att hotell Seurahuone i år tar emot säsongshjälp med grekiska, ryska, ukrainska, engelska och spanska som modersmål", berättar skiftchef Ville Tunturila i Seurahuone i Nyslott. "För första gången har vi alla engelska som internt arbetsspråk."

"Orienteringen kräver lite ansträngning av vår ordinarie personal, men de nya medarbetarna är lika efterlängtade varje sommar! De ser på saker och ting med nya ögon medför fräscha synvinklar på hotell-restaurangens verksamhet. Vi lovar i gengäld att utbilda dem till toppresterande medarbetare. Juli är en hektisk säsong i Nyslott, så sommaranställda kommer att ha gott om arbetstimmar. Utöver uppmuntrande ledarskap får sommaranställda också tillgång till S-gruppens goda personalförmåner", lovar Tunturila.

 

Daniil Pastukhov som har flyttat till Nyslott från S:t Petersburg, hittades genom ett rekryteringsföretag. Han har nu två veckors sommaranställning på den berömda sommarterassen Muikkuterassi i Seurahuone bakom sig. Daniil, som har erfarenhet från restaurangbranschen, överraskades av den avslappnade stämningen i arbetsteamet och betjäningssättet. "Jag har jobbat på stora internationella hotell där arbetskulturen var mycket mer formell. Här får den egna personligheten synas och mina kollegor och kunder har varit oerhört vänliga."

Han berömmer även orienteringen. "Vi gick genast i början av anställningen igenom husets lokaler och seder, och provsmakade även alla rätter på menyn. Det gav mig säkerhet inför mina första arbetspass. Min enda utmaning är att lära mig lite finska så att jag kan betjäna kunderna på deras modersmål. Samt den pågående försäljningstävlingen av drycker, som jag gärna skulle vinna", skrattar Daniil. 

 

Välkomna alla sommaranställda – för att glädjas bland kollegor och lära er att glädja våra kunder! 

Läs mer

Arkiv

Rum och personer


Ta bort Rum

Rum

Vuxna

Barn (3-15 år)

Barn 3–15 år sover i extrasäng

Barn (0-2 år)


1
2
3
4
5
6
7
8
+ Lägg till barn (0–2 år)

+ Lägg till rum
Logga in och boka
Du får tillgång till ägarkundens förmåner genom att logga in med S-användarkonto på vår webbplats.
Logi sissescard.dialog.text=Så här kan du boka rum som S-Card-kund samt granska och uppdatera dina egna uppgifter.
This way, you will be able to book rooms as an S-Card customer, as well as review and update you information.