Menu

Aktuellt

Aktuellt

Du loggar in på Sokos Hotels-appen och tjänsten mitt S-Card med S-Änvandarkontot

Vi kommer att ta i bruk den nya inloggningslösningen S-användarkonto för våra digitala tjänster. Lösningen är gemensam för hela S-gruppen. S-användarkontot är en inloggningskod som används inom hela S-gruppen. I framtiden kan du utöver Sokos hotellens digitala tjänster även använda den för S-gruppens övriga webbtjänster.  

I fortsättningen kommer ditt S-användarkonto att fungera som användarnamn och du behöver inte längre komma ihåg några lösenord. Du kan antingen skapa ett eget konto med dina ägarkunds- eller S-Card-uppgifter eller koppla ihop uppgifterna för ditt S-Card-medlemskap och dina ägarkundsuppgifter till samma konto, vilket ger dig de största fördelarna.  

Vad är ett S-användarkonto?    
  
S-användarkontot är framtidens inloggningslösning som användarna av S-gruppens digitala tjänster kan använda för att logga in på tjänsterna. S-användarkontot ersätter den aktuella lösningen som bygger på S-koden, som användarna använder för att t.ex. logga in på Oma S-kanava eller S-gruppens webbutiker.   
 

Hur skapar jag ett S-användarkonto? 

Du kan skapa ett S-användarkonto eller logga in via ikonen som ser ut som en person i det övre högra hörnet. 

Hur loggar jag in på S-användarkontot? 

Det är enkelt att logga in på S-användarkontot, eftersom du endast behöver din e-postadress. Efter att du har angett din e-postadress i tjänsten skickas en kod till din e-postadress, med vilken du loggar in. Du kan alltså glömma alla dina lösenord! 

Ange först din e-postadress och sedan koden som skickas till din e-postadress. Uppgifterna som efterfrågas vid inloggningen sparas i tjänsten.

Läs mer

Sokos Hotels återigen den mest hållbara hotellkedjan

25.3.2021

För nionde året i rad valdes Sokos Hotels-kedjan till Finlands mest hållbara hotellkedja i Sustainable Brand Index-studien. Studien är Europas största varumärkesundersökning där konsumenterna bedömer ansvarstagandet hos företag inom olika branscher. 
 
"Vi är verkligen glada över de finländska konsumenternas erkännande. Under dessa utmanande tider är det särskilt viktigt att ta hand om våra medmänniskor och att göra våra kunder lyckliga. Vi är angelägna om att fortsätta vårt långsiktiga hållbarhetsarbete och åtgärder för att bygga upp det finländska samhället i enlighet med S-gruppens nya mission Låt oss tillsammans skapa en bättre plats att bo på. Vår viljenivå kommer under de kommande åren bara att höjas, när vi arbetar mot S-gruppens mål för koldioxidnegativitet", poängterar Harri Ojanperä, Kedjedirektör, SOK Styrenheten för rese-, hotell- och restaurangbranschen.
 
Hållbarheten har sedan en lång tid utgjort en hörnsten i Sokos Hotels verksamhet. Samtliga Sokos-hotell ingår i miljöprogrammet Green Key, med vars hjälp man systematiskt utvecklar hållbarhetsverksamheten. Hotellen vidtar åtgärder för att reducera matsvinn och engångsplast, fokuserar på förbättring av tillgängligheten och vid hotelluppgraderingar tar man hänsyn till energieffektivitetsaspekter. Upphandlingen följer S-gruppens gemensamma ansvarsprinciper och policyer. Förutom gemensamma ansträngningar samarbetar hotellen med lokala partners till förmån för närområdet. 
 
Sustainable Brand Index, som genomförs av svenska SB Insight, är den största europeiska hållbarhetsundersökningen som genomförts årligen sedan 2011. I undersökningen år 2021 intervjuades över 60 000 respondenter i åldrarna 16–75 år i Norden, Nederländerna och Baltikum. 
 
9 900 personer i Finland besvarade Sustainable Brand Index-undersökningen år 2021. 212 finländska varumärken deltog i utvärderingen. Varje varumärke har utvärderats av minst tusen personer. Studien genomfördes mellan november 2020 och februari 2021. De utvärderade varumärkena valdes ut för undersökningen baserat på deras marknadsposition, omsättning, marknadsandel och varumärkesmedvetenhet.
 
 
Läs mer

Konsumenterna har talat – Sokos Hotels är Finlands mest betrodda hotellkedja för inte mindre än 10:e gången i rad

Sokos Hotels har utnämnts till Finlands mest betrodda hotellkedja i Reader's Digests undersökning "Mest betrodda varumärke". Kedjan fick nästan hälften (46 %) av omnämnandena i sin kategori. 
 
Förtroendet för Sokos Hotels är särskilt stort bland kvinnor. Så mycket som 53 procent av kvinnorna uppgav att Sokos är den hotellkedja de litar mest på. Förtroendet var starkt även bland personer över 50 år. Av dem valde 52 procent Sokos Hotels.
 
"Vi är stolta över detta förtroende som de finländska konsumenterna har visat oss", säger Sokos Hotels marknadsföringsdirektör Outi Vitie. "Sokos Hotels har varit en del av den finländska hotellbranschen i 45 år. Förutom att vi sysselsätter 1 300 egna anställda erbjuder vi också ett betydande antal arbetsplatser för lokala aktörer på olika Sokos Hotels-orter. I våra restauranger ökar vi hela tiden andelen inhemska livsmedel, och även i anskaffningen av material prioriterar vi inhemska leverantörer. Jag tror att inhemskhet för de finländska konsumenterna även är ett tecken på kvalitet och pålitlighet."
 
De som svarat på undersökningen har först uppgett det varumärke som de litar mest på i en viss produktkategori, och därefter bedömt fem olika egenskaper hos varumärket i fråga på skalan 1–5. De egenskaper som bedömdes var kvalitet, prisvärdhet, produktbild, förståelse för konsumenternas behov och etiskt ansvar. Därtill fick respondenterna svara på hur sannolikt det är att de vid ett köptillfälle skulle välja det varumärke de valt samt om de är kunder hos det varumärke de valt eller har varit det under de senaste 12 månaderna och om de skulle rekommendera varumärket för andra. Av de som valde Sokos Hotels fick kedjan högst betyg i kategorin för egenskaperna förståelse för konsumenternas behov och etiskt ansvar. 
 
Av de respondenter som litar på Sokos Hotels skulle 81 procent med ganska stor sannolikhet välja kedjan, om de nu skulle välja hotell. Detta var det högsta resultatet i kategorin.
 
Mer information:
Outi Vitie, marknadsföringsdirektör, Sokos Hotels, tfn 050 66 287, outi.vitie@sok.fi
 
 
Undersökning:
Valitut Palat (finska Reader's Digest) har låtit göra den årliga undersökningen för 21:a gången. Samarbetspartner var den brittiska undersökningsbyrån Wyman Dillon. Undersökningen genomfördes i form av en webbenkät och antalet respondenter var 2 072. Ett slumpmässigt urval gjordes i Valitut Palats kundregister. Resultaten har viktats på ålder (20+ år) och kön så att de motsvarar befolkningen.
 
I undersökningen kartlades genom öppna frågor vilka som enligt respondenterna är de mest betrodda varumärkena i totalt 45 olika produktkategorier. 
 
Mer information om undersökningen inklusive resultaten lämnas av Tiina Suomela, undersökningschef
(09) 503 4655, tiina.suomela@valitutpalat.fi
 
Läs mer

Arkiv

Rum och personer


Ta bort Rum

Rum

Vuxna

Barn (3-15 år)

Barn 3–15 år sover i extrasäng

Barn (0-2 år)


1
2
3
4
+ Lägg till barn (0–2 år)

+ Lägg till rum
Ännu bättre priser för inloggade ägarkunder!
Du får tillgång till förmånerna genom att logga in med S-användarkonto på vår webbplats.
Logi sissescard.dialog.text=Så här kan du boka rum som S-Card-kund samt granska och uppdatera dina egna uppgifter.
This way, you will be able to book rooms as an S-Card customer, as well as review and update you information.