Menu

Aktuellt

Aktuellt

Konsumenterna har talat – Sokos Hotels är igen Finlands mest betrodda hotellkedja

3.2.2023
 
Sokos Hotels har utnämnts till Finlands mest betrodda hotellkedja i Reader's Digests undersökning "Mest betrodda varumärke". Kedjan fick nästan hälften (45 %) av omnämnandena i sin kategori. 
 
"Vi är stolta över detta förtroende som de finländska konsumenterna har visat oss", säger Sokos Hotels marknadsföringsdirektör Outi Vitie. "Sokos Hotels har varit en del av den finländska hotellbranschen i 49 år. Förutom att vi sysselsätter 1 300 egna anställda erbjuder vi också ett betydande antal arbetsplatser för lokala aktörer på olika Sokos Hotels-orter. I våra restauranger ökar vi hela tiden andelen inhemska livsmedel, och även i anskaffningen av material prioriterar vi inhemska leverantörer. Jag tror att inhemskhet för de finländska konsumenterna även är ett tecken på kvalitet och pålitlighet."
 
De som svarat på undersökningen har först uppgett det varumärke som de litar mest på i en viss produktkategori, och därefter bedömt fem olika egenskaper hos varumärket i fråga på skalan 1–5. De egenskaper som bedömdes var kvalitet, prisvärdhet, produktbild, förståelse för konsumenternas behov och etiskt ansvar. Därtill fick respondenterna svara på hur sannolikt det är att de vid ett köptillfälle skulle välja det varumärke de valt samt om de är kunder hos det varumärke de valt eller har varit det under de senaste 12 månaderna och om de skulle rekommendera varumärket för andra. Av de som valde Sokos Hotels fick kedjan högst betyg i kategorin för egenskaperna förståelse för konsumenternas behov och etiskt ansvar. 
 
 
Mer information:
Outi Vitie, marknadsföringsdirektör, Sokos Hotels, tfn 050 66 287, outi.vitie@sok.fi
 
 
Undersökning:
Valitut Palat (finska Reader's Digest) har låtit göra den årliga undersökningen för 23:a gången. Samarbetspartner var den brittiska undersökningsbyrån Wyman Dillon. Undersökningen genomfördes i form av en webbenkät och antalet respondenter var över 2 000. Ett slumpmässigt urval gjordes i Valitut Palats kundregister. Resultaten har viktats på ålder (20+ år) och kön så att de motsvarar befolkningen.
 
I undersökningen kartlades genom öppna frågor vilka som enligt respondenterna är de mest betrodda varumärkena i totalt 40 olika produktkategorier. 
Läs mer

Original Sokos Hotel Royal Vaasa ombyggs helt – målet är att bygga Finlands energieffektivaste Sokos Hotel

Handelslaget KPO har fattat beslut om en betydande hotellinvestering i Vasa centrum och genomför en omfattande ombyggnad av Original Sokos Hotel Royal Vaasas fastigheter som handelslaget äger. Hotellbyggnaderna som ligger på båda sidorna av Hovrättsesplanaden förnyas i två omgångar under 2023 och 2024. Ombyggnaden är den mest betydande investeringen i infrastruktur för turism i Vasa på flera årtionden och kommer att resultera i 40–50 nya arbetstillfällen.

Syftet är att ombyggnaden ska inledas vid årsskiftet och när arbetet inleds kommer hotellets affärsverksamhet att överföras från Sokotel Oy till Handelslaget KPO. Hotellets samtliga anställda kommer att överföras som gamla arbetstagare till Handelslaget KPO. Hotellet kommer dock fortsättningsvis att vara verksamt under ombyggnaden, eftersom arbetet utförs stegvis och hotellets verksamhet bedrivs i två olika fastigheter, vilket gör det möjligt att bedriva hotellverksamhet när den andra fastigheten renoveras.

"Ett viktigt mål i planeringen av ombyggnaden av hotellet är att bygga landets energieffektivaste Sokos Hotel i Finlands energihuvudstad. Det här möjliggörs genom att införa geotermisk värme som primär värmekälla, bygga ett betydande solkraftverk och ta till vara energi ur avloppsvatten. Dessutom förnyas hustekniken i fastigheterna helt och hållet", berättar fastighetsdirektör Mika Mikkola.

"I Vasa centrum skapas till följd av ombyggnaden en mångsidig och energisk hotellhelhet som är i linje med tidsandan och innehåller mångsidigare tjänster och lösningar med sina olika rumstyper för både arbets- och fritidsresenärer. Stadens största hotell, med sina 285 rum samt restaurang- och konferenslokaler, tar också i bruk ytterligare lokaler för hotellverksamhet från fastighetens gatunivå och andra våning på Hovrättsesplanaden 18. Vårt mål är att genomföra landskapets mest intressanta hotellhelhet", säger branschdirektör Riku Asukas.

"Ur KPO-koncernens perspektiv kan hotellprojektet med tanke på anskaffningen av fastigheten, saneringen och energiinvesteringarna gott jämföras med Prisma Liselund vad gäller dess storleksklass, förutom att investeringen genomförs på en mycket synlig plats i hjärtat av Vasa stad. Vasa ekonomiska region är KPO:s största marknad och enbart under de senaste några åren har investeringar gjorts i alla branscher i Vasaregionen för över 100 miljoner euro. Detta är ett tecken på ett starkt förtroende för Vasa utveckling också under kommande år", konstaterar verkställande direktör Kim Biskop.

Mer information:
Riku Asukas, branschdirektör
Mika Mikkola, fastighetsdirektör
Kim Biskop, verkställande direktör

Läs mer

Ett år av kompenserade koldioxidemissioner för hotellövernattningar på Sokos Hotels

Meddelande 22.11.2022

Sokos Hotels var den första hotellkedjan i Finland som erbjöd kompensation av koldioxidutsläpp för privatkunder. Under det första året har man med de insamlade medlen skyddat och planterat skogar, skapat nya kolsänkor och utvecklat innovationer inom kolbindning.

 

I november för ett år sedan ändrades lagen om penninginsamlingar, vilket gjorde det möjligt för konsumenterna att kompensera för sina klimatemissioner. När lagändringen trädde i kraft möjliggjorde Sokos Hotels-kedjan genast kompensation för sina kunder.

 

– Våra kunder önskade sig frivillig kompensation och har förhållit sig klart positivt till den. Under det första året har vi tillsammans redan kompenserat för tusentals hotellövernattningar och frukostar. Att erbjuda kompensation är en naturlig utvidgning av vårt effektiva och långsiktiga hållbarhetsarbete, berättar utvecklingschef Jukka Kaartinen från kedjestyrningen för SOK:s turism- och restauranghandel.

 

Under året motsvarar den koldioxidmängd som bundits med hjälp av kompensationerna för hotellövernattningar utsläppen från en dryg miljon körkilometer.

 

Vid Sokos Hotels är kompensationspriset för tillfället endast 0,47 euro per natt i Finland och 1,22 euro i Tallinn. Priserna baserar sig på genomsnittliga emissioner per rum. Priserna är låga, då all el som används av Sokos Hotels kommer från förnybara källor och vi i flera år har förbättrat hotellens energieffektivitet. I praktiken behöver vi endast kompensera för emissionerna för uppvärmningen av fastigheten och för frukosten.

 

Kompensationen visar kunden det konkreta egna koldioxidavtrycket

Kompensationen som kunderna betalar för sin konsumtion påverkar inte S-gruppens separata klimatarbete.

 

– Kompensationen är en tilläggstjänst som hotellkunderna kan använda för att minska sitt eget koldioxidavtryck i vardagen. Den kompensation som kunderna betalar räknas inte in i S-gruppens egna klimatmål, betonar Kaartinen.  

 

S-gruppen har ställt ambitiösa klimatmål för sin verksamhet. Mellan åren 2015 och 2020 minskade handelsgruppen koldioxidutsläppen från den egna verksamheten med 70 procent. Utöver egna klimatåtgärder har S-gruppen utmanat sina varuleverantörer att minska sina koldioxidutsläpp med sammanlagt en miljon ton. Iso juttu-utmaningen har redan tagits emot av över hundra företag.

 

Stöd till klimatprojekt

Med insamlade medel från kompensationen finansierar vi klimatprojekt där kol som redan släppts ut i atmosfären binds exempelvis i skogar eller marken. Kompensationerna för Sokos Hotels kunder fördelas på projekt i Europa, Asien, Afrika och Sydamerika.

 

– Vi har kompenserat utsläppen bland annat genom innovativ ny kolbindning med hjälp av alger, beskogning av områden i Kenya och genom att skydda ett stort träskområde vid Borneos sydkust i Indonesien, säger Kaartinen.

 

Bindningens effekt är vetenskapligt påvisad och certifierad. Som Sokos Hotels samarbetspartner i kompensationsarbetet fungerar den inhemska Compensate-stiftelsen. Compensate är en finsk aktör vars kompensationsmodell fokuserar på betydande överkompensation, där man alltid binder minst lika mycket kol ur atmosfären som man har producerat. Alla projekt är alltid kompletterande, kompensationsverksamheten måste alltså alltid påvisat öka kolbindningen.

 

Mer information om Sokos Hotels kompensationsprojekt och kompensationsresultat finns att få i vår regelbundet uppdaterade rapport.

 

Mer information för medier:

Utvecklingschef för SOK:s turism- och restauranghandel Jukka Kaartinen, tfn 010 768 27 64

Mer information om projekt som Sokos Hotels kunder har stött genom att kompensera för hotellövernattningar:

Running Tide

I Running Tide-projektet odlas tång i miljontals bojar gjorda av träflis på Island. Algerna binder koldioxid som hamnat i ytvattnet och när algen blir tillräckligt tung faller den ner på havsbotten. Koldioxiden som bundits till algerna bevaras i hundratals år på havsbotten.

 

Utöver att ge klimatfördelar bidrar projektet också till att stoppa havens uppvärmning och försurning, som negativt påverkar marina ekosystem och havslevande organismer. De negativa effekterna av havets uppvärmning sträcker sig också till olika samhällen och människor som lever av fiske. Projektet Running Tide ger således många fördelar såväl för klimatet som för havens ekosystem och fiskarna. Projektet kan kallas ett så kallat innovativt kolbindningsprojekt och är ett nytt alternativ vid sidan av traditionella beskognings- och skogsskyddsprojekt.

 

TIST Kenya

TIST (The International Small Group and Tree Planting Program) är ett prisbelönt beskogningsprojekt som också stöder hållbar utveckling. Projektet är verksamt i Kenya, Uganda, Tanzania och Indien, och i Kenya deltar för närvarande över 76 000 jordbrukare. I TIST-projektet deltar 35 000 kvinnor. Hittills har projektets deltagare planterat över 10,5 miljoner träd och 4,5 miljoner trädplantor.

 

TIST stöder alla FN:s mål för hållbar utveckling. Jordbrukare som deltar i projektet äger mark och planterade träd och kan fritt välja vilka trädslag som planteras. Deltagarna får åtta dollar för varje planterat träd, samt 70 procent av intäkterna för de kolkrediter som säljs genom projektet.

 

Rimba Raya

Rimba Raya-projektet skyddar 47 237 hektar av obebodda våtmarker på Borneos sydkust i Indonesien. Trots att bara omkring tre procent av jordens yta täcks av våtmarker binder de dubbelt så mycket kol som alla världens skogar tillsammans.

 

Utan det här skyddsprojektet skulle våtmarksområdet ha utnyttjats som palmoljeplantage, varvid området skulle ha avverkats, torkats och bränts. Området är inte bara en stor kolsänka, utan där pågår också ett projekt för att skydda orangutanger. Dessutom finns det 50 andra hotade arter i området. De här arterna skulle troligen inte ha överlevt på platsen om våtmarksområdet skulle ha gjorts till palmoljeplantage.

Läs mer

Sokos Hotels fortsätter att vara Finlands mest respekterade hotellvarumärke

30.8.2022

Finländarna klassade i Kauppalehti-tidskriftens och forskningsbolaget Taloustutkimus undersökning Brändien arvostus 2022 igen en gång Sokos Hotels som Finlands bästa hotellvarumärke.

Sokos Hotels tog en klar ledning vad gällde hotellvarumärken. 585 varumärken deltog i studien. Totalt deltog cirka 6 000 respondenter i webbundersökningen som genomfördes av Taloustutkimus Oy under maj–juni.

"Erkännandet Finlands mest respekterade hotellvarumärke känns exceptionellt fint och värdefullt i år. När allt kommer omkring har vi några riktigt speciella och utmanande år bakom oss i branschen, påpekar Outi Vitie, marknadschef.

Under exceptionella tider värdesätter man uppfyllelsen av kundlöften och god service. Finländarna har semestrat i och lärt känna sitt hemland i en helt annan omfattning än tidigare. Sokos Hotels har också fått nya kunder som inte eventuellt har känt till kedjan sedan tidigare. Våra stamkunder har situationen till trots och det minskade arbetsresandet fortsatt sin kundrelation.

"Båda typerna av kunder var representerade bland enkätens respondenter, vilket bekräftar att varumärkets service- och kvalitetsnivå har uppfyllt önskemålen och kraven hos olika kunder i olika ålderskategorier. Vi har, baserat på våra kunders erfarenheter, bibehållit vår position som den mest respekterade, pålitliga och ansvarsfulla aktören i Finland. Vår professionella, omtänksamma och engagerade personal tillför dagligen Sokos Hotels glädje. Vi finns till för våra gäster, och erkännanden som detta tillför oss glädje och uppmuntrar oss att fortsätta vårt goda arbete och behålla vår placering även i framtiden, betonar Outi Vitie.

Vi vill rikta ett stort tack till våra kunder för deras erkännande.
Det gläder oss.

Läs mer

Arkiv

Rum och personer


Ta bort Rum

Rum

Vuxna

Barn (3-15 år)

Barn 3–15 år sover i extrasäng

Barn (0-2 år)


1
2
3
4
5
6
7
8
+ Lägg till barn (0–2 år)

+ Lägg till rum
Logga in och boka
Du får tillgång till ägarkundens förmåner genom att logga in med S-användarkonto på vår webbplats.
Logi sissescard.dialog.text=Så här kan du boka rum som S-Card-kund samt granska och uppdatera dina egna uppgifter.
This way, you will be able to book rooms as an S-Card customer, as well as review and update you information.