Green Key

Hotellet har förbundit sig att ta miljöns välmående i beaktande i all sin verksamhet. Som ett bevis på detta har Original Sokos Hotel Hamburger Börs i Åbo tilldelats miljömärkningen Green Key.
puhelin
location
Köpmansgatan 6 20100, Åbo
location
Köpmansgatan 6
20100, Åbo
parking