Menu

Green Key

Hotellet har förbundit sig att ta miljöns välmående i beaktande i all sin verksamhet. Som ett bevis på detta har Original Sokos Hotel Wiklund i Åbo tilldelats miljömärkningen Green Key.
puhelin
Ring +358300870040 priser 0,0835 €/samtal + 0,1209 €/min
location
Eriksgatan 11 20100, Åbo
location
Eriksgatan 11
20100, Åbo
parking