Tunnusluvut

Tunnusluvut

Tunnusluvut

TALOUDELLISET VAIKUTUKSET

Kansainvälisen matkailun ja kotimaisen kysynnän elpyminen sekä tehty pitkäjänteinen panostus asiakaspalveluun ja Sokos Hotels -brändiperheen rakentumiseen kasvattivat hotellien myyntiä vuonna 2016. Asiakasomistajille maksettiin Bonusta yhteensä 2,2 M€.

 

2016

2015

2014

Hotelleja yhteensä

50

50

52

Vähittäismyynti, milj. €

234

220

210

Yöpymisvuorokausia

2,2M

1,9M

1,8M

Lapsivieraita

174 000

169 000

162 000

Keskihuonehinta, €

89

89

89

Maksettu Bonus, milj. €         

2,2

1,95

1,79

 

YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

Energiankulutus Sokos Hotelleissa

 

2016

2015

2014

Sähkö, GWh

71

77

81

Lämpö, GWh  

77

83

83

Vesi, milj. m3

0,55

0,55

0,59

 

S-ryhmän hotellit ovat olleet mukana elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksissa. Sopimusten tavoitteena on ollut saavuttaa 70 GWh:n energiankäytön tehostuminen vuosina 2008–2016. Motiva julkaisee sopimuskauden tulokset kesällä 2017.              

Green Key -ympäristöohjelma

Veden ja energian kulutusta hotelleissa seurataan osana Green Key -ohjelmaa. Energiaa säästetään käyttämällä led-valoja, energiansäästölamppuja, liikkeentunnistusta ja ajastusta valaisimissa. Uudistusten yhteydessä hotelleihin asennetaan mm. vettä säästäviä suihkuja. Vuonna 2015 Original Sokos Hotel Albertiin asennettiin vettä säästävät suihkupäät. Vuoden 2016 mittauksessa vedenkulutus oli pudonnut hotellissa jopa 40 %.

 

2016

2015

Green Key -merkityt Sokos Hotellit

28

21

Ympäristötyön kehittymistä kuvaavia Green Key -pistekriteerejä täytetty keskimäärin

23

21

 

Tavoitteenamme on saada kaikki Suomen Sokos Hotellit Green Key -ohjelman piiriin vuoden 2017 loppuun mennessä.

Lue lisää Green Key -ohjelmasta

 

SOSIAALISET VAIKUTUKSET

Henkilöstö

Luvut sisältävät Suomen Sokos Hotellien tiedot 30.11.2016.

Henkilöstömäärä

1325

 

Työntekijöiden sukupuoli- ja ikäjakauma

Naiset, %

82,4

Miehet, %

17,6

Keski-ikä

36,7

 

Työsuhteiden laatu

Vakituiset, %  

88,2

Määräaikaiset, %

11,8

Kokoaikaiset, %

38,0

Osa-aikaiset, %

62,0

 

Asiakkaat

Vuoden 2012 brändiuudistuksen tavoitteeksi otettiin asiakasuskollisuuden kasvattaminen. Sen myötä asiakkaiden tyytyväisyys Sokos Hotellien palveluihin on noussut erinomaiselle tasolle Säännöllinen panostus asiakaspalvelun ja asiakaskokemuksen kehittämiseen näkyy tyytyväisempinä asiakkaina.

Asiakastyytyväisyyttä mitataan vuosittain Taloustutkimuksen tekemällä sähköisellä kyselyllä. Se tehdään vuosittain noin 30 000 asiakkaalle. Kyselyn arviointiasteikko on 1–5.                                                                                                                                                                               

 

2016

2015

2014

Asiakastyytyväisyys

4,26

4,27

4,26

 

Vastuullinen hankinta

Noudatamme hankinnoissamme S-ryhmän vastuullisuusperiaatteita ja linjauksia. Tutustu tarkemmin: https://www.s-kanava.fi/web/s-ryhma/periaatteet-ja-linjaukset